Efektywne Mikroorganizmy® – podstawowe informacje

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów® (EM) to preparaty mikrobiologiczne składające się występujących w różnych proporcjach synergicznie działających żywych kultur bakterii kwasu mlekowego, drożdży, bakterii fototroficznych, promieniowców, grzybów i innych pożytecznych mikroorganizmów powszechnie występujących w naturalnym środowisku.

Preparaty te stanową narzędzie do rozwiązywania współczesnych problemów środowiskowych i zdrowotnych:

  • ożywiają zdegradowane gleby i przywracają potencjał plonowania poprzez odtworzenie warstwy próchniczej
  • pomagają w biologicznym oczyszczaniu zbiorników wodnych, przydomowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków
  • poprawiają dobrostan zwierząt oraz neutralizują uciążliwe dla otoczenia odory
  • mogą być stosowane w domu w charakterze środków czystości usuwając nieprzyjemne zapachy i ograniczając rozwój roztoczy.

Ponadto produkty zawierające kompozycje EM® znajdują także szerokie zastosowanie w produktach prozdrowotnych oraz kosmetycznych.