EM Naturalnie Aktywny - GREENLAND Skip to main content

EM® Naturalnie Aktywny to organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości i strukturę gleby.

 • Zawiera skoncentrowaną dawkę Efektywnych Mikroorganizmów®, w szczególności bakterie kwasu mlekowego, fotosyntetyczne, azotowe, drożdże i promieniowce.
 • Można go stosować do roślin uprawianych w gruncie i pod osłonami.
 • Poleca się szczególnie w uprawie uproszczonej i pasowej.

Masz pytania dotyczące EM® Naturalnie Aktywny?

Korzyści

 • Wiąże wolny azot z powietrza
 • Poprawia kondycję i zdrowie roślin
 • Skutecznie rozkłada sklerocja zgnilizny twardzikowej (S. sclerotiorum)
 • Podnosi plonowanie i poprawia jego parametry
 • Wzmacnia kiełkowanie roślin
 • Stymuluje trwały przyrost próchnicy
 • Poprawia dostępność i przyswajalność składników mineralnych, także tych pochodzących z nawozów
 • Zawiera kompleks żywych kultur efektywnych mikro-organizmów, w tym bakterii azotowych.
 • Wyrównuje wschody
 • Stabilizuje odczyn PH
 • Szybko i skutecznie rozkłada resztki pożniwne, słomę, poplony, obornik
 • Ogranicza wypłukiwanie składników pokarmowych
 • Hamuje rozwój patogennej mikroflory
 • Sprzyja namnażaniu dżdżownic

Sposób podania

 • EM® Naturalnie Aktywny należy stosować zawsze w rozcieńczeniu z wodą.
 • Stosować doglebowo:
 • EM® Naturalnie Aktywny możesz stosować również na rośliny w czasie wegetacji.
 • Zabieg wykonujemy w warunkach zwiększonej wilgotności.

Dawkowanie

Dolistnie

(Zalecna ilość wody:
100-300 litrów )

Zboża

10 - 20 l/ha

w fazie strzelania w źdźbło

Kukurydza

10 - 20 l/ha

w fazie 8 liścia

Ziemniaki

10 l/ha

w fazie zawiązywania bulw

Buraki cukrowe

10 l/ha

w fazie zakrywania międzyrzędzi

Sady owocowe

20 - 40 l/ha

w fazie pąków liściowych

Rzepak

20 l/ha

do końca kwitnienia

Warzywa i rośliny motylkowe

2 - 40 l/ha

przy glebach o zniszczonej strukturze lub niskim pH

Dawkowanie

Doglebowo

(Zalecna ilość wody:
100-300 litrów )

10 - 20 l/ha

po zbiorach na resztki pożniwne lub wiosną przy przygotowaniu stanowiska

więcej niż 20 l/ha

dla gleb zdegradowanych, lub gleb z bardzo dużą zawartością nierozłożonej materii organicznej:

Po oprysku należy przeprowadzić zabieg orki lub bronowania.

Masz pytania dotyczące EM® Naturalnie Aktywny?

Przeczytaj więcej

Zarodniki Sclerotinia sclerotinorum mogą przetrwać w glebie nawet 10 lat i spowodować straty sięgające 60% plonu.

Badania przeprowadzone w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu wykazały, że EM® Naturalnie Aktywny skutecznie rozkłada sklerocja S. sclerotiorum. Warto więc po niego sięgnąć zwłaszcza uprawiając najczęściej narażone na tę chrobę rośliny, t.j.: rzepak, ziemniaki, rośliny bobowate, fasolę, ogórki, pomidory czy tytoń.

Dżdżownice mają bardzo pozytywny wpływ na glebę - jej strukturę oraz przyswajalność składników pokarmowych.


Korytarze wydrążone w glebie przez dżdżownice powodują jej napowietrzenie i odprowadzenie nadmiaru wody. Są też swoistymi „autostradami” dla rozwijających się korzeni.

Resztki pożniwne po przejściu przez układ pokarmowy dżdżownic, stanowią łatwo dostępne źródło składników pokarmowych dla roślin. Stężenie azotanów w grudkach gleby wydalanej przez dżdżownice jest aż 8 razy większe, niż w otaczającej je glebie. Dodatkowo materiał wydalony przez dżdżownice poprawia strukturę gleby i zwiększa trwałość agregatów glebowych. Ponieważ na jednym hektarze ziemi uprawnej może żyć do miliona dżdżownic, przenoszą one rokrocznie nawet dziesiątki ton gleby, co stanowi naturalną i pożądaną cyrkulację.

Korzystając z EM® Naturalnie Aktywny jesteśmy w stanie realnie i trwale zwiększyć poziom próchnicy.

Dodatkowy 1% próchnicy w glebie może zmagazynować ok. 100 tys. l wody na 1 ha! Czarnoziemy i rędziny zawierają do 6% próchnicy, gleby brunatne – 2-3%, gleby płowe – ok. 2%, gleby bielicowe – ok. 1,5%, a gleby piaskowe – poniżej 1%.

Ziemska atmosfera składa się w 78% z azotu (N). W roślinach azot jest składnikiem chlorofilu odpowiedzialnego za proces fotosyntezy.

Kluczowym etapem przyswajania przez rośliny azotu z atmosfery jest przekształcanie jego gazowej formy w związki chemiczne, które mogą być przetwarzane przez organizmy żywe. W największej części odpowiadają za to bakterie azotowe żyjące samodzielnie lub w symbiozie z roślinami. Cały azot występujący w związkach chemicznych, z których zbudowane są zwierzęta (i ludzie) pochodzi od roślin.

Masz pytania dotyczące EM® Naturalnie Aktywny?