EM Probiotyk - GREENLAND Skip to main content

EM® Probiotyk jest płynną mieszanką paszową zawierającą Efektywne Mikroorganizmy EM

 • stabilizuje florę bakteryjną przewodu pokarmowego
 • podnosi wydajność pasz oraz odporność i kondycję zwierząt
 • ogranicza wilgotność ściółki
 • pomaga obniżyć poziom stresu
 • hamuje emisję gazów odorowych

Zastosowanie

EM® Probiotyk stosuje się uzupełniająco w żywieniu trzody chlewnej, bydła, koni i drobiu.

Trzoda chlewna

Zakres działania EM® Probiotyk w howodli trzody chlewnej można podzielić na dwa obszary:

1. Zastosowanie jako dodatek do paszy lub wody w celu doprowadzenia do optymalizacji trawienia i zasiedlenia układu pokarmowego pożyteczną mikroflorą.

2. Zasiedlenie chlewni i jej otoczenie pożytecznymi mikroorganizmami, dzięki czemu w środowisko zwierząt wprowadza się harmonię mikrobiologiczną, ogranicza infekcje, a w konsekwencji - ogranicza choroby.

Aby uzyskać pełny efekt zastosowania EM® Probiotyk najlepiej połączyć obie metody i dbać zarówno o podawanie do spożycia, jak i mikrobiologiczną dezynfekcję.

Prosięta

KORZYŚCI

 • zrównoważona i stabilna mikroflora przewodu pokarmowego i układu trawiennego
 • lepsze dzienne przyrosty masy ciała
 • krótszy cykl odchowu
 • łatwiejsze odsadzanie prosiąt od lochy

DAWKOWANIE

- 2 ml do pyszczka w momencie obcinania kiełków i podawania żelaza
- 20-30 ml/dzień do poidełek z wodą
- 7 l/ 1 tonę mieszanki paszowej w okresie odsadzenia do okresu tuczu

Tuczniki

KORZYŚCI

 • lepsze wykorzystanie paszy
 • większe przyrosty dzienne
 • znaczące obniżenie kosztów weterynaryjnych
 • zdrowsze knury z lepszymi wynikami reprodukcyjnymi
 • stopniowe ograniczenie, aż do eliminacji stosowania zakwaszacza oraz środka na mykotoksyny

DAWKOWANIE

- 5 litrów na 1 tonę mieszanki

Lochy

KORZYŚCI

 • stymulacja układu odpornościowego, wzrost ilości przeciwciał
 • brak zatwardzeń po porodach, lepsze wypróżnianie
 • lepsze pobieranie paszy, wyższa waga prosiąt
 • zwierzęta są spokojniejsze i bardziej zrównoważone
 • zasiedlenie układu pokarmowego loch pożyteczną mikroflorą

DAWKOWANIE

- do 90 dnia ciąży: 10 litrów / 1 tonę mieszanki
- od 90 dnia ciąży: 5 litrów / 1 tonę mieszanki (5 dni przed i po porodzie dodatkowo 250 ml do koryta na paszę)

Bydło

Nowoczesna hodowla bydła mierzy się z dwoma podstawowymi wyzwaniami, jakimi są:

 • - utrzymanie zdrowotności zwierząt w połączeniu z wysoką wydajnością produkcyjną
 • - koszty związane z optymalnym wykorzystaniem składników pokarmowych z pasz.

EM® Probiotyk jest rozwiązaniem w przypadku obu tych wyzwań - wpływając na pasze, zdrowie zwierząt oraz stanowiąc ekonomicznie opłacalną inwestycję.

Krowy

Korzyści

 • Poprawia strawność pasz
 • Poprawia wchłanianie makro i mikroelementów oraz witamin
 • Przechwytuje i neutralizuje mykotoksyny
 • Przejmuje funkcję buforu
 • Wzmacnia odporność stada
 • Działa profilaktycznie na choroby metaboliczne, w tym ketozę
 • Poprawia parametry mleka, w tym obniża liczby komórek somatycznych
 • Poprawia mikroklimat w obiekcie

dawkowanie

- Krowy dojone: 50-100 ml
- Krowy zasuszone: 40-80 ml
- Jałówki: 30-50 ml

Cielęta

Korzyści

 • Wzrost naturalnej odporności
 • Profilaktyka i ograniczenie biegunek
 • Poprawa zdrowotności i kondycji
 • Ograniczenie chorób i upadków
 • Obniżenie poziomu stresu zwierząt
 • Mniejszy udział leków podczas chowu
 • Pełne wykorzystanie składników zawartych w paszy
 • Preparat stosowany w formie oprysków w budynkach inwentarskich
  redukuje emisję odorów
 • Zmniejsza wilgotność ściółki
 • Systematycznie stosowany jako dodatek do żywienia pozwala
  na znaczne ograniczenie bądź eliminację leków w hodowli

dawkowanie

- Profilaktyka: 2 razy dziennie po 10-20 ml
- Interwencyjnie (biegunki): 2 razy dziennie po 40 ml

Podstawową i zarazem unikalną funkcją EM® Probiotyku jest osłona pracy całego przewodu pokarmowego, a nie jego wybranego odcinka

Pamiętaj, że:

 • Dominacja szkodliwych mikroorganizmów odbija się negatywnie na zdrowiu zwierząt oraz na wydajności produkcyjnej.
 • Odporność uzyskana od matki jest często niewystarczająca, przez co cielęta są narażone na problemy takie jak biegunki, czy apetytu.

 • Naturalna odporność i dobre trawienie są ze sobą związane i zależne od funkcjonowania mikroflory przewodu pokarmowego zwierzęcia.
 • Warto uzupełnić podawanie preparatu EM® Probiotyk poprzez wykonanie oprysku w miejscu przebywania cieląt.

Oprysk należy wykonać przynajmniej raz w tygodniu w dawce 10 ml EM® + 40 ml wody na 1 m2 powierzchni. Najlepiej wykonać taki zabieg przed wprowadzeniem zwierzęcia do kojca.

Konie

W hodowli koni EM® Probiotyk ma bardzo szerokie zastosowanie:

 • - możemy podawać go do spożycia
 • - opryskiwać nim boksy i padoki
 • - wspierać leczenie kopyt

EM® Probiotyk jako dodatek do paszy

Korzyści

 • wsparcie procesów trawienia, poprawa przyswajalności paszy
 • lepsze pobranie paszy i większe przyrosty
 • sanityzacja paszy: pochłanianie mikrotoksyn i zakwaszenie paszy, ograniczenie rozwoju drobnoustrojów patogennych w paszy (E. coli, Salmonella)
 • działanie antystresowe przeciwutleniaczy (stres cieplny, adaptacyjny)
 • ograniczenie wydzielania amoniaku i siarkowodoru w budynkach inwentarskich
 • zmniejszenie wilgotności ściółki

dawkowanie

- Konie dorosłe: od 50 ml do 150 ml dziennie
- Źrebięta: od 20 ml do 50 ml dziennie

Oprysk boksów

Korzyści Rozpoczęcie zadawania Preparatów EM® do dawki pokarmowej należy także uzupełnić opryskami boksów koni. Opryski można wykonać w obecności zwierząt. W pierwszym okresie stosowania opryskujemy cały boks wraz ze ścianami, posadzką oraz sprzętem do karmienia i pojenia. Po tygodniu stosowania opryskujemy tylko posadzki po oczyszczeniu ze ściółki

DAWKOWANIE Opryski wykonać 20% roztworem EM® Probiotyk w ilości 50 ml roztworu / m2. W pierwszym miesiącu opryski wykonujemy 2-3 razy w tygodniu; w późniejszym czasie 1-2 razy w miesiącu, najlepiej po każdym usunięciu ściółki.

Oprysk padoku

Korzyści Stosuje się w przypadkach dużego zagrożenia występowaniem chorób o podłożu mikrobiologicznym lub dużego zanieczyszczenia poprzez odchody koni.

DAWKOWANIE Opryski należy wykonywać przynajmniej 2 razy w roku (wiosną i jesienią); 1 litr EM Probiotyku / 100 m2, w rozcieńczeniu z wodą.

Drób

Probiotykiem polecanym w hodowli drobiu jest EM® Biały Probiotyk

Ze względu na specyfikę chowu (bardzo duża intensywność produkcji, duża obsada sztuk na jednostkę powierzchni, amoniak), układ oddechowy u młodego drobiu jest szczególnie narażony na szkodliwe działanie czynników biologicznych (mikroorganizmy patogenne) i chemicznych (amoniak i siarkowodór).

Aby złagodzić negatywne skutki tych czynników zaleca się stosowanie EM® Biały Probiotyk.

Dodatek do paszy lub wody

KORZYŚCI

 • wsparcie procesów trawienia
 • poprawa przyswajalności paszy
 • lepsze pobranie paszy i większe przyrosty
 • sanityzacja paszy: pochłanianie mikrotoksyn i zakwaszenie paszy, ograniczenie rozwoju drobnoustrojów patogennych w paszy (E. coli, Salmonella)
 • działanie antystresowe przeciwutleniaczy (stres cieplny, adaptacyjny)

DAWKOWANIE

- pasze suche: 2-5 litrów / tonę
- podawanie z wodą: 3-5 litrów / 1 m3

Zamgławianie lub oprysk pomieszczeń inwentarskich

KORZYŚCI

 • zasiedlenie ściółki pożyteczną mikroflorą i zmiana jej odczynu na lekko kwaśny (ograniczenie rozwoju E. coli, Salmonella, grzyby)
 • ograniczenie wydzielania amoniaku i siarkowodoru (nawet 4-krotnie mniejsza emisja)
 • ograniczenie emisji odorów, zmniejszenie negatywnego oddziaływania fermy na otoczenie i środowisko
 • osuszenie ściółki i poprawa stanu łapek

DAWKOWANIE

- zamgławianie: 5 l EM® Probiotyku na 5 l wody na 1000 m2; aplikacja 1-3 razy w tygodniu
- oprysk: 5 l EM® Probiotyku na 20 l wody na 1000 m2; aplikacja 1-3 razy w tygodniu

Probiotyki zawierające Efektywne Mikroorganizmy® możemy podawać razem z witaminami i aminokwasami, preparatami nawadniającymi oraz ochraniającymi wątrobę i nerki.

Szczególnie zalecane jest podawanie probiotyków w trakcie stosowania i po zastosowaniu terapii antybiotykowej, gdyż zabezpieczą organizm drobiu przed wyjałowieniem przewodu.