Brązowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play - GREENLAND Skip to main content

Otrzymane wyróżnienie jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania przez naszą firmę najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej. Po raz kolejny potwierdzamy, że w firmie Greenland Technologia EM Sp. z o. o. postępujemy rzetelnie wobec naszych klientów, terminowo wywiązujemy się z zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwie i rzetelnie reklamujemy nasze produkty. Naszym pracownikom stworzyliśmy warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu. Jako firma aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach charytatywnych, wspieramy wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne i kulturalne. Nasza działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego. Na co dzień respektujemy wartości etyczne odnosząc jednocześnie sukces gospodarczy. Pragniemy w ten sposób dać świadectwo innym przedsiębiorcom, że warto wybrać taką drogę bo chociaż nie jest usłana różami to daje poczucie wartości i spełnienia. Potwierdzamy tezę, że etyka i biznes mogą iść ze sobą w parze.

Brązowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play - obrazek