EM w uprawie ziemniaków - GREENLAND Skip to main content

EM w uprawie ziemniaków - obrazek

STOSOWANIE PO ZBIORZE PRZEDPLONU LUB PRZEDSIEWNIE:
Preparat EM Naturalnie Aktywny stosujemy w dawce 20-30 l/ha w 200-300 l wody na hektar. Dawkę preparatu można podzielić na II zabiegi – I zabieg należy wykonać bezpośrednio przed uprawą ścierniska stosują oprysk pod gruber, talerzówkę lub orkę płytką, a II oprysk wykonujemy już bezpośrednio przed agregatem siewnym. W przypadku ryzyka nasilenia się odglebowych chorób grzybowych zaleca się zastosowanie preparatu EM5 w dawce 2 l/ha w połączeniu ze standardową dawką preparatu EM Naturalnie Aktywny.

W PRZYPADKU OBAWY WYSTĄPIENIA KIŁY KAPUSTNYCH:
Po sprzęcie przedplonu (najczęściej zboża) zaleca się wykonać wapnowanie pół wapnem szybkodziałającym najlepiej o reaktywności > 90%, a nawóz wapniowy należy dobrze wymieszać z glebą Zarówno w przypadku stosowania wapna jak i w przypadku stosowania doglebowej ochrony herbicydowej oprysk preparatem
EM Naturalnie Aktywny w dawce 20-40 l/ha + EM5 (2-3 l/ha) i opcjonalnie EM Ogród (1-2 l/ha) w 300 l wody na hektar zaleca się wykonać najwcześniej 14-21 dni po siewie rzepaku ozimego. Dzięki takiej kolejności zabiegów wapno i herbicyd zadziałają we właściwy dla siebie sposób, EM’y zastosowane nalistnie wpłyną na lepsze pobieranie składników pokarmowych przekładając się na szybką i prawidłową rozbudowę rozety liściowej i systemu korzeniowego oraz dobre odżywienie i kondycję roślin przed zimą. Dodatkowo substancje zawarte w preparacie EM5(kapsaicyna, allicyna, alkohol etylowy i kwas octowy) po przedostaniu się do gleby powodują higienizację otoczenia strefy włośnikowej z patogennych mikroorganizmów i wspomagają prawidłowy wzrost roślin.

WIOSENNE STOSOWANIE PO PRZEMARŹNIĘCIACH ROŚLIN:
W momencie gdy plantacja po zimie bardzo mocno przemarzła (poniżej 20 szt. równomiernie rozłożonych roślin/m2) i decydujemy się na jej likwidację to musimy zastosować herbicyd o działaniu totalnym np. na bazie glifosatu w celu likwidacji pozostałych żywotnych roślin z przemarzniętej plantacji oraz chwastów, gdyż niezniszczone będą stanowiły konkurencję w walce o światło, wodę i składniki pokarmowe z nowymi zasiewami jarymi. Po okresie około 14 dni od desykacji należy wykonać płytką uprawę gleby, która wymiesza z glebą resztki organiczne tj. liście, korzenie i nawozy oraz dodatkowo lekko ją spulchni. Należy wystrzegać się orek średnich i głębokich, które przemieszczają składniki pokarmowe w głąb gleby, dodatkowo ją przesuszając oraz całkowicie zaburzają życie mikrobiologiczne gleby, od którego zależy dostępność składników pokarmowych dla roślin. Najlepszym sposobem na rozkład tych resztek i udostępnienie ich roślinom do budowy plonu jest zastosowanie lekkich zestawów uprawowych tj. kultywatory i grubery w połączeniu z preparatem EM Naturalnie Aktywny w dawce 20-30 l/ha + EM5(1-2 l/ha) w 300 litrach wody na hektar.

W przypadku, gdy jesteśmy pewni, ze przemarznięta plantacja dzięki naszej pomocy będzie w stanie się odbudować i wydać zadawalający plon należy zastosować dawkę uderzeniową azotu. Tyczy się to zwłaszcza rzepaku ponieważ zbyt niska dawka lub dawki dzielone np. po 50 kg N nie zapewnią roślinom dobrego i szybkiego startu wegetacji, co w konsekwencji narazi nas na jeszcze większe koszty związane z późną likwidacją plantacji i utrudni start roślinom następczym. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie w jednej dawce minimum 100 kg azotu na hektar oraz oprysk roślin po 14-21 dniach od zastosowanego nawożenia 10-20 litrami preparatu EM Naturalnie Aktywny w połączeniu z EM Ogród (3-4 l/ha) w 300 l wody na hektar. Azot pozwoli na szybką odbudowę roślin, a Efektywne Mikroorganizmy przedostając się do głębszych warstw gleby wraz z wodą będą wspomagały strefę korzeniową w odbudowie. Preparat EM Ogród ze względu na zawartość kwasów organicznych i łatwo dostępnych cukrów dodatkowo będzie stymulował wzrost części nadziemnej poprzez zwiększenie tempa fotosyntezy, co znajdzie odbicie w plonie.

EM w uprawie ziemniaków - obrazek 2

WIOSENNE STOSOWANIE PRZED KWITNIENIEM ROŚLIN:
W celu wzmocnienia roślin przed najbardziej wytężonym okresem wzrostu w ich życiu stosujemy oprysk preparatem EM Naturalnie Aktywny w dawce 10-20 l/ha w połączeniu z preparatem EM Ogród (2-3 l/ha) w 200-300 litrach wody na hektar. Stosujemy oprysk grubokroplisty, który wykonujemy podczas pochmurnej pogodny lub wcześnie rano, kiedy na polu występuje rosa, gdyż nie można dopuścić do wyschnięcia mikroorganizmów na powierzchni pola. W celu wzmocnienia pracy mikroorganizmów, a co za tym idzie lepszego odżywienia i plonowania roślin do oprysku nalistnego można dodać preparaty na bazie kwasów humusowych lub aminokwasy.

SPOSÓB ZASTOSOWANIA PREPARATÓW:
Uwaga: przed każdorazowym przystąpieniem do oprysku Efektywnymi Mikroorganizmami należy pamiętać o dokładnym umyciu opryskiwacza środkiem usuwającym pozostałości po Środkach Ochrony Roślin i starannym wypłukaniu opryskiwacza. Preparaty EM zawierają żywe mikroorganizmy, które po kontakcie z pozostałościami ŚOR mogą obniżyć swoje działanie.

Oprysku dokonujemy dyszami grubokroplistymi oraz do rozlewania RSM-u lub ASL-u.