Jakość kiszonek ma znaczenie - GREENLAND Skip to main content

Jakość paszy ma decydujące znaczenie dla produkcji mleka. Kiszonka z kukurydzy należy do najlepszych i najsmaczniejszych pasz objętościowych, która w żywieniu krów może być stosowana przez cały rok. Ze względu na wysoką zawartość cukrów i skrobi, kukurydza należy do roślin łatwo kiszących się, jednak przy stosowaniu nowoczesnych technologii zakiszania zalecane jest stosowanie dodatków chemicznych lub biologicznych inokulantów.

EM Zakiszacz jest gotowym do stosowania produktem zawierającym Efektywne Mikroorganizmy, wspomagającym procesy fermentacji pasz. Wyspecjalizowane bakterie kwasu mlekowego szybko obniżają pH, przez co proces zakiszania jest ukierunkowany na fermentację mlekową. Efektywne Mikroorganizmy zawarte w preparacie hamują rozwój bakterii niepożądanych w procesie fermentacji.

EM Zakiszacz jest naturalnym mikrobiologicznym dodatkiem i gwarantuje trwałe zakiszanie. Dzięki niemu nie dochodzi do wtórnej fermentacji, a pasza jest bardzo stabilna tlenowo. Pasze zakiszane za pomocą Efektywnych Mikroorganizmów cechują się dobrym smakiem, nie psują się po otwarciu pryzmy czy rękawa. Efektywne Mikroorganizmy to doskonała inwestycja w hodowli bydła: zużycie pasz treściwych spada, a produkcja mleka rośnie.

  • EM Zakiszacz to produkt unikalny na rynku zakiszaczy ze względu na skład, funkcjonalność i efektywność
  • preparat jest gotowy do użycia – zawiera żywe aktywne mikroorganizmy oraz kwasy organiczne i nie trzeba go aktywować
  • stwarzając warunki beztlenowe powstrzymuje proces zagrzewania
  • jest bezpieczny dla operatora oraz zwierząt i nie powoduje korozji sprzętu
  • uniwersalny w stosowaniu: doskonały do traw, kukurydzy, mieszanek i ziarna
  • łączy w sobie funkcje biologiczne, chemiczne i enzymatyczne
  • szybko obniża pH, nie powodując przy tym korozji sprzętu
  • poprawia wartość sensoryczną kiszonek
  • doskonale zakisza „trudny” materiał

DAWKOWANIE EM ZAKISZACZ
rodzaj zakiszanej masy dawka zakiszacza
kukurydza na kiszonkę i biogaz 0,4-0,5 litra / tonę
ziarno kukurydzy, wysłodki, młóto 0,6-0,7 litra / tonę
trawy 0,8-1,0 litra / tonę
mieszanka trawy z lucerną 1 do 1,2 litra / tonę
czysta lucerna 1,5 do 2 litrów / tonę

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego:

Szczegółowe informacje o produkcie i jego zastosowaniu:

em zakiszacz - ulotka - obrazek