Na pomoc powodzianom - GREENLAND Skip to main content

W raz z wiosną 2010 roku mieszkańców wielu regionów Polski dotknęła tragedia powodzi. Zalanych i zniszczonych zostało tysiące gospodarstw, setki tysięcy hektarów pól uprawnych. Dla poszkodowanych w powodzi straty materialne w postaci uszkodzonych domów to nie wszystko. Zalane pola nie przyniosą plonów w tym roku i jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania rekultywacyjne, ziemia nie będzie plonować przez kolejne lata. Osady niesione przez wody powodziowe zanieczyściły wszystko, co spotkały na swej drodze.  Po zejściu wody zapanował wielki odór, i pojawiło się ogromne zagrożenie epidemiologiczne. Zniszczone domy zagrożone są inwazją grzybów ściennych, wszechobecna gnijąca materia organiczna jest przyczyną nieznośnego smrodu, jaki unosi się nad zalanymi miejscowościami. W tej sytuacji na ratunek powodzianom przychodzi Technologia Efektywnych Mikroorganizmów EM, które są doskonałe do usuwania takich problemów jak  odór, rozkład gnijącej materii organicznej, regeneracja zniszczonych gleb. 

Mechanizm działania EM polega na fermentacji materiału biologicznego i przerobienie potencjalnie zatruwającej substancji na łatwo przyswajalny naturalny nawóz.  Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów jest metodą szybką, nie wymaga wielkich nakładów finansowych a efekty są natychmiast odczuwalne i długofalowe. Oprysk może być przeprowadzony jeszcze przed całkowitym ustąpieniem wód powodziowych. Do aplikacji EM stosuje się wozy strażackie do polewania otoczenia domów i ulic. Wewnątrz budynków mieszkalnych i gospodarskich można stosować ogrodowe opryskiwacze plecakowe.  Oprysk pól i łąk może być prowadzony z powietrza samolotami lub przy pomocy tradycyjnych opryskiwaczy samojezdnych bądź ciągnikowych. Taki oprysk  zapewni przyspieszenie rozkładu osadu naniesionego na pola, który staje się organicznym nawozem a pola w bardzo szybkim czasie wracają do normalnego plonowania. Skuteczność  Efektywnych Mikroorganizmów  wielokrotnie została wykorzystana w praktyce, w ogromnej skali, na całym świecie. W doskonale wszystkim znanej tragedii tsunami jaka rozegrała się w Tajlandii EM zapobiegł wybuchom epidemii, co było szczególnie ważne ze względu na panujący w tym rejonie tropikalny klimat. Na prośbę Tajlandzkich władz  organizacja naukowo – badawcza EMRO   wraz z Czerwonym Krzyżem, dostarczyła EM na zniszczone tereny. Dystrybucja i zastosowanie odbyło się we współpracy z wojskiem i służbami ratowniczymi, lokalną strażą pożarną itp. Kilka lat temu olbrzymia powódź dotknęła tereny Austrii i Niemiec. W kilku najbardziej poszkodowanych rejonach dystrybucja EM odbyła się przy udziale lokalnych władz. Dzięki Efektywnym Mikroorganizmom udało się w sposób szybki usunąć nieznośny odór i w łatwiejszy sposób oczyścić  i zregenerować zalane obszary. Kolejnym przykładem gdzie

Technologia EM niwelowała skutki katastrofy było trzęsienie ziemi na Haiti. Oczywistym jest, że producent oryginalnego EM, firma Greenland Technologia EM Sp. z o. o. mieszcząca się w gminie dotkniętej kataklizmem zareagowała natychmiast i rozpoczęła  akcję biologicznej dezynfekcji w zalanym Janowcu nad Wisłą oraz w gminie Wilków. We współpracy z Państwową Strażą Pożarną z Puław i Oblasów przeprowadziliśmy oprysk całego miasteczka Janowiec. Efekt był natychmiastowy, w przeciągu 12 godzin odór całkowicie ustąpił. W kilku miejscach w gminie Wilków i w Janowcu rozstawiono zbiorniki z EM, gdzie poszkodowani mieszkańcy mieli stały dostęp do preparatu i w miarę potrzeb pobierali go i stosowali w swoich gospodarstwach. W związku z ogromem zniszczeń w całym kraju, rozpoczęto akcje pomocową dla wszystkich gmin dotkniętych powodzią. Zrealizowanie tej pomocy było możliwe dzięki wsparciu EM Research Organization, pod osobistym nadzorem Profesora Teruo Higa. Firma Greenland Technologia EM Sp. z o.o. w czasie powodzi gościła twórcę Technologii Efektywnych Mikroorganizmów Prof. Teruo Higa, który osobiście odwiedził zalane tereny.  W efekcie tej wizyty Organizacja EMRO przyznała pomoc dla powodzian w wysokości 200 000 litów preparatu EM-A.