Oczyszczanie ścieków z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów - GREENLAND Skip to main content

Zazwyczaj ścieki na swej drodze trafiają najpierw do szamb, następnie przez system oczyszczalni do zbiorników, osadników, jednak często kanalizacje odprowadzają nieczystości bezpośrednio do wód. Ścieki z publicznych systemów kanalizacji zanieczyszczają rzeki, jeziora i oceany. Irracjonalna gospodarka wodna prowadzi do deficytu wody pitnej i jest przyczyną wybuchu wielu epidemii, nie wspominając o braku dostępu do wody pitnej w wielu populacjach i stratach poniesionych w uprawach.

Oczyszczanie ścieków z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów - obrazek

Większość, jeśli nawet nie wszystkie wody, mogą być poddane recyklingowi. Oznacza to, że woda pitna używana do picia, mycia, najczęściej trafiająca do szamb lub oczyszczalni ścieków, może być oczyszczona i stosowana z powrotem w toalecie, do mycia samochodu, do podlewania trawnika lub ogródka warzywnego. Stanowi to nie tylko rozwiązanie w obliczu kryzysu niedoboru wody, ale przynosi też wielkie oszczędności w ponoszonych kosztach. Technologia EM może znacznie pomóc w powyższym recyklingu, powodując znaczne zmniejszenie a nawet eliminacje nieprzyjemnego zapachu, osadu i oczyszczenie rzek, jezior i oceanów. EM zapobiega korozji dzięki ograniczeniu ilości wolnych rodników i tym samym zabezpiecza sieć kanalizacyjną i zbiorniki. Przekłada się to na duże oszczędności w kosztach ich utrzymania. Poprzez rozprzestrzenianie się w środowisku Efektywnych Mikroorganizmów EM tworzą one stan, w którym mogą rozwijać się rośliny. Rewitalizacja roślinności wzdłuż linii brzegowej zapobiega jej erozji.

EM BIO jest nowoczesnym preparatem zawierającym Efektywne Mikroorganizmy przeznaczonym do przekształcania osadów ściekowych i innych odpadów komunalnych w bezpieczny produkt organiczny.

Mikroorganizmy tworzące mieszankę zostały dobrane w taki sposób, że są fizjologicznie kompatybilne. Tworzą „społeczność”, harmonijnie współdziałającą na zasadzie synergii, koegzystującą i skutecznie współdziałającą, co ułatwia im przetrwanie w różnorodnych środowiskach. Komplet enzymów wniesionych przez poszczególne szczepy umożliwia przyjazny dla środowiska rozkład materii organicznej. Efektywne Mikroorganizmywydajnie ekstrahują mikroelementy uwięzione w minerałach, równocześnie przekształcając je w formy łatwo przyswajalne przez rośliny.

Efekty stosowania EM BIO:

► Stabilizacja osadów ściekowych, piasku i skratek. EM wprowadza przyjazny dla otoczenia naturalny proces mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, który przebiega również w trakcie magazynowania. W polskich warunkach klimatycznych proces ten trwa od trzech do pięciu miesięcy. Po procesie przetwarzania osad jest ustabilizowany – nie podlega procesom gnicia, nie emituje odorów. Skratki stabilizowane przez EM BIO można łatwo poddać segregacji, a oddzielona frakcja biologiczna może być wykorzystana przyrodniczo
► Higienizacja osadów i piasku. Jest wynikiem wprowadzania mieszanki mikroorganizmów, które skutecznie wypierają bakterie chorobotwórcze. Szczególną rolę w procesie higienizacji odgrywają bakterie kwasu mlekowego, grzyby i promieniowce, które produkują bakteriocyny. Przy prawidłowym zastosowaniu EM BIO istnieje możliwość rezygnacji z higienizacji osadów wapnem
► Zmniejszenie objętości i masy osadów
► Likwidacja uciążliwości zapachowej procesów utylizacji osadów
► Przedłużanie żywotności kanalizacji przez zahamowanie korozji rur

ZASTOSOWANIE:

  1. Przerób osadów płynnych jak i odwodnionych,
  2. Stabilizacja i higienizacja osadów, skratek oraz piasku,
  3. Wstępna obróbka ścieków w kanalizacji,
  4. Udrażnianie rurociągów kanalizacyjnych,
  5. Wspomaganie procesów technologicznych w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków (usuwanie związków organicznych i związków azotu),
  6. Regeneracja systemów drenażowych poletek osadowych i drenaży rozsączających.

Stosowanie EM BIO uzależnione jest od specyfiki oczyszczalni, rodzaju technologii oczyszczania ścieków i jakości osadów. Nadaje się do stosowania w przemysłowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Wprowadzane biopreparatu EM BIO do systemu kanalizacyjnego umożliwia zapobieganie procesom gnilnym w ściekach i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, poprzez zmniejszanie emisji gazów. Metoda nie ma nic wspólnego z metodami maskowania odoru, daje efekt trwały, ale wymaga systematycznego stosowania dawek uzupełniających.
Dzięki dużej aktywności enzymatycznej preparatu EM BIO w sieci kanalizacyjnej następuje rozkład tłuszczowych osadów, obrastających rurociągi. Ponadto obecność Efektywnych Mikroorganizmóww ściekach zapobiega rdzewieniu elementów metalowych poprzez wytwarzanie na ich powierzchni silnie przylegającej warstwy, ponadto pozwala zapobiec zasiarczaniu. Pomaga to utrzymać drożność i doskonały stan techniczny urządzeń i budowli kanalizacyjnych, wycofać środki chemiczne i obniżyć koszty eksploatacji.