Zastosowanie EM w uprawie truskawki - GREENLAND Skip to main content

Efektywne Mikroorganizmy działają kompleksowo w glebie i w roślinie. Pod ich wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu truskawki. Efektywne Mikroorganizmy umożliwiają zatrzymanie negatywnych procesów gnilnych zachodzących w glebie i ściółce. Poprzez przetwarzanie materii organicznej i nieorganicznej obecnej w każdym typie gleby pozwalają na utworzenie i utrzymanie w niej pożądanej struktury gruzełkowatej. Wyraźną korzyścią wynikającą z zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów jest stymulacja prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego rośliny. Zawarte w preparacie mikroorganizmy poprawiają przyswajalność i dostępność składników pokarmowych zarówno pochodzących z samej gleby jak i dostarczonych poprzez nawożenie.

Zastosowanie EM w uprawie truskawki - obrazek

Efektywne Mikroorganizmy są szczególnie polecane na intensywnie użytkowane gleby z pogarszającą się strukturą z przewagą monokultur i pozbawionych dobrej jakości nawożenia organicznego. Preparaty EM doskonale sprawdzają się w każdym systemie uprawy truskawki. Uzyskujemy dzięki nim obfity zbiór owoców o doskonałych parametrach handlowych.

Polecany wariant zastosowania Technologii EM w uprawie truskawki

I typ zabiegu – oprysk gleby przed założeniem plantacji lub wiosenny oprysk na plantacje istniejące
Zaszczepienie gleby jest najważniejszym zabiegiem. Pozwala on na poprawienie parametrów gleby i wspomożenie truskawek w początkowym etapie wegetacji. Podstawowa dawka EM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi od 20l do 40l/ha w minimum 300 litrach wody .
Zaleca się wykonanie oprysku i wymieszanie gleby przed założeniem plantacji lub wykonie oprysku przed spulchnieniem międzyrzędzi na plantacjach istniejących. Preparat można zaaplikować równolegle z nawożeniem plantacji. Jeśli po oprysku nie będzie możliwości zmieszania preparatu z glebą, to należy zastosować większą ilość wody jako nośnik. Przy fertygacji należy zastosować takie same dawki preparatu. Przy plantacjach istniejących polecamy dodatek do pierwszego zabiegu od 1 do 4 litrów EM-5 w zależności od intensywności występowania chorób grzybowych w poprzednich latach.

II typ zabiegu – oprysk bezpośrednio na rośliny (dolistnie)
Efekt zabiegu to profilaktyka, ochrona i stymulacja wzrostu. W uprawie truskawki warto wykonać taki zabieg przynajmniej raz przed okresem kwitnienia i raz na zielony owoc. W tym zabiegu polecamy połączenie działania EM Naturalnie Aktywny z preparatami EM-5 lub EM Ogród.
Zalecana dawki: 10 l EM Naturalnie Aktywny łącznie z 2 l EM-5 lub 2 l EM Ogród w minimum 300 litrach wody na hektar. Zabieg najlepiej wykonać dyszami średnio lub drobnokroplistymi. Oprysk z dodatkiem EM Ogród zabezpiecza prawidłowy przebieg fotosyntezy i stymuluje wzrost roślin. Ma również działanie regeneracyjne. Oprysk z dodatkiem EM-5 ma przede wszystkim działanie profilaktyczne w walce z chorobami truskawki. Zabiegi z EM-5 można przeprowadzać w trakcie zbiorów dla zabezpieczenia doskonałej kondycji i jakości owoców.

Najlepsze terminy na wykonanie tego typu zabiegów to:

  • warunki stresowe dla rośliny (opryski przed, po i w trakcie warunków stresowych)
  • bezpośrednio przed mechanicznymi zabiegami usuwania chwastów i spulchniania gleby , dzięki czemu uzyskamy wzmocnienie efektu spulchnienia ziemi oraz zasiedlimy EM’ami zniszczone chwasty, które szybciej się rozłożą i nie będą siedliskiem dla patogenówkonieczne jest zachowanie karencji
  • po chemicznych zabiegach herbicydowych i fungicydowych przynajmniej 14 dni przed lub 7 dni po oprysku EM
  • zabiegi z EM można wykonywać w trakcie opadów bez utraty ich efektywności, gdy skuteczność innych rozwiązań jest ograniczona

III typ zabiegu -oprysk po zbiorach truskawek
Zabieg ma dwie podstawowe korzyści. Z jednej strony ma na celu zagospodarowanie niezebranych resztek, z drugiej strony zabezpiecza glebę i rośliny przed rozwojem chorób. Oprysk EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie EM-5 w proporcji od 20 l EM-NA łącznie z 2 litry EM-5 w minimum 300 litrach wody na hektar.

IV typ zabiegu – produkcja rozsady lub poprawa przyjęć przy plantacji zakładanych
Korzyści w postaci wyrównanej rozsady z doskonale rozwiniętym systemie korzeniowym, co przełoży się na bardzo dobre przyjęcia rozsady i równomierny rozwój roślin.

Produkcja sadzonki
Stosujemy preparat EM Ogród. Roztworem 1% preparatu zraszamy (0,1 litra EM Ogród na 10 litrów wody) rozsadę w proporcji 10 litrów roztworu na na 10 metrów kwadratowych rozsady. W razie potrzeby roztwór można wpłukać głębiej polewając rozsadę dodatkową warstwą wody. W czasie produkcji rozsady zabieg roztworem EM Ogród powtarzamy od 3 do 5 razy. Ostatni raz podlewamy rozsadę w dniu sadzenia, dodając do 10 litrów roztworu EM Ogród 20ml preparatu EM-5 opcjonalnie

Sadzenie gotowej rozsady
EM Ogród skutecznie pozwala na poprawienie kondycji i przyjęć sadzonek bezpośrednio założeniem plantacji, zamoczenie korzeni w roztworze 1:20 (50 ml preparatu na 1 litr wody)

Dodatkowe uwagi:

  • Dawka większa startowa niż 20 litrów EM Naturalnie Aktywny polecana jest dla gleb zdegradowanych w których materia nie rozkłada się, lub rozkłada się w sposób gnilny, a gleba ulega erozji
  • Preparatów EM nie należy stosować łącznie z preparatami grzybobójczymi i herbicydami. Jeśli to możliwe zaleca się wykonać zabieg EM na 7 dni przed lub 14 dni po zastosowaniu środków grzybobójczych i herbicydów
  • Warto wykorzystać pozytywne oddziaływanie preparatów na rośliny w trakcie całej wegetacji uwzględniając okresy intensywnego wzrostu i warunków stresowych