EM®
ZDROWA PASIEKA

Mikrobiologiczny preparat poprawiający
warunki fitosanitarne pszczół

EM® ZDROWA PASIEKA

 • Zapewnia pozytywne środowisko mikrobiologiczne wokół pszczół i ula.
 • Jest przeznaczony do higienizacji uli i ich otoczenia, a także narzędzi do pracy w pasiece.
 • Poprawia równowagę mikrobiologiczną, ograniczając jednocześnie rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych.

Spadek produkcji miodu

W Polsce, rok do roku, dramatycznie spada produkcja miodu.
W 2020 roku w naszym kraju wyprodukowano 12,7 tys. ton miodu, czyli o 5,4 tys. ton mniej niż w roku 2019 i ok 9,6 tys. ton mniej niż w roku 2018.

Radykalne zmniejszanie ilości pszczelich rodzin w całej Europie związane jest z:

 • Niedoborem żywności wysokiej jakości
 • Zaburzeniami w strukturze pszczelich rodzin, w których jest niewiele robotnic, a dużo czerwi
 • Pasożytami Warroza
 • Infekcjami wirusowymi (np. wirusem zdeformowanych skrzydeł-DWV, wirusem ostrego paraliżu pszczół – ABPV, wirusem przewlekłego paraliżu pszczół (CBPV), ABPV, wirusem Sacbrood (SBV), ostrym kompleksem Kaszmir-Izrael – AKI)
 • Infekcjami bakteryjnymi
 • Grzybami
 • Pestycydyamistosowanymi w rolnictwie odpowiadającymi za zmniejszenie odporności pszczół na choroby
 • Leczeniem pszczół antybiotykami

Działanie
EM® ZDROWA PASIEKA

 • Dynamiczny przyrost rodziny pszczół
 • Zwiększona odporność pszczół na choroby
 • Wyższa przeżywalność pszczelich rodzin w okresie zimowym
 • Ograniczenie rozwoju chorób w ulu, m.in. grzybicy
 • Zmniejszenie objawów nosemy na wiosnę
 • Zwiększenie produkcji miodu
 • Ograniczenie występowania roztoczy Varroa
 • Przywrócenie prawidłowego działania systemu trawiennego pszczół
 • Zwiększenie trwałości miodu
 • Regulacja kwasowości w ulu
 • Regulacja wilgotności w gnieździe
 • Poprawa zachowania higienicznego pszczół
 • Wzmocnienie pszczół po terapiach antybiotykowych.

Czym jest mikrobiom pszczół i dlaczego tak ważne jest jego wzmocnienie?

Mikrobiom pszczół to specyficzne dla tego gatunku mikroorganizmy żyjące w układzie pokarmowym. Jest to charakterystyczny zestaw 9 filotopów – bakterii występujących w pszczelich jelitach. Bakterie te mają korzystny wpływ na układ pokarmowy pszczół i ich odporność.

Preparat z probiotykami (żywymi mikroorganizmami) skutecznie odbudowuje i wzmacnia mikrobiom pszczół.

Zalety

Składniki:
Woda, melasa z trzciny cukrowej, Efektywne Mikroorganizmy EM® (Lactobacillus plantarum, bakterie fototroficzne, Saccharomyces cerevisiae)

Stosowanie

Produkt przygotowany do użycia należy zużyć w ciągu 2-3 dni.

Higienizacja ula i ramek

5% roztwór EM® ZDROWA PASIEKA należy stosować każdorazowo przy:

 • przygotowaniu uli do zasiedlenia pszczół
 • przygotowaniu ramek do produkcji miodu
 • każdym wyjęciu ramek z ula, opryskując ramki i pszczoły z każdej strony
 • przeglądzie rodziny pszczół
 • każdym otwarciu ula opryskując dennicę
 • przygotowaniu narzędzi do pracy w ulu
 • rozpoczęciu sezonu oprysk ula od zewnątrz i jego okolic
 • w trakcie sezonu przynajmniej jeden oprysk ula od zewnątrz i jego okolic
 • przygotowaniu ula do zimy.

Należy również systematycznie robić oprysk otworu wlotowego do ula.

Biodezynfekcja

Po wyczyszczeniu ula ze wszystkich zanieczyszczeń należy wykonać oprysk wnętrza ula, ramek i miejsc, gdzie pojawiła się pleśń 8-10% roztworem EM® ZDROWA PASIEKA (80-100 ml preparatu na 1 l wody).

Bezpośrednio dla pszczół

Jednej rodzinie pszczelej podajemy do 100 – 150 ml biopreparatu rocznie w rozcieńczeniu 1: 100.

EM® – Technologia z Japonii

Technologię EM® opracował i opatentował w 1982 roku profesor Teruo Higa (ur. 1941 na Okinawie). Profesor jest założycielem fundacji EMRO – instytucji propagującej technologię EM w ponad 100 krajach świata.

EM® ZDROWA PASIEKA

ZAMÓW

Ze świata

Populacja pszczół, które są kluczowe w funkcjonowaniu ekosystemów i w produkcji żywności, jest zagrożona na całym świecie. Wszędzie pszczelarze muszą się mierzyć z podobnymi problemami, jak np. monokultura w rolnictwie i związany z nią brak różnorodności roślin, chemizacja oraz zmiany klimatu. Osłabienie liczebności pszczół miodnych jest odczuwalne nie tylko w Europie, ale także praktycznie na wszystkich pozostałych kontynentach.

Sklep z wyrobami pszczelarskimi po japońsku

| Pszczelarstwo | No Comments
Arakaki Bee Farm to sklep z wyrobami pszczelarskimi zlokalizowany w Naha na Okinawie. Został on założony w 1954 i od początku stawia sobie za cel nie tylko handel zdrowymi produktami,…

Badania nad wpływem Efektywnych Mikroorganizmów EM® na pszczoły miodne w Chorwacji

| Pszczelarstwo | No Comments
Kilka negatywnych czynników przyczynia się do spadku populacji owadów zapylających, w tym pszczół, które niewątpliwie są najważniejszym pod względem ekologicznym i ekonomicznym gatunkiem. Zagrożeniem są nie tylko pasożyty i patogeny,…