Sklep z wyrobami pszczelarskimi po japońsku - GREENLAND Skip to main content

Arakaki Bee Farm to sklep z wyrobami pszczelarskimi zlokalizowany w Naha na Okinawie. Został on założony w 1954 i od początku stawia sobie za cel nie tylko handel zdrowymi produktami, ale przede wszystkim popularyzację pszczelarstwa na tej niewielkiej wyspie, gdzie wcześniej nie rozwinęło się ono w wystarczającym stopniu.

Ponieważ placówka wyróżnia się tak sprzedawanymi produktami (wytwarzanymi wyłącznie na wyspie), jak i działaniami prospołecznymi, władze prefektury uznały Araki Bee Farm za oficjalnego partnera SDG (Sustainable Development Goals). Dla niewtajemniczonych: SDG to rezolucja ONZ przyjęta w 2015 r. z agendą określającą 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają na zostać osiągnięte przez świat do 2030 r. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań w trzech wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Najważniejszym działaniem sklepu na rzecz ochrony środowiska, jest uruchomienie programu „Shuri Honeybee and Flower Project”, który polega na zakładaniu oraz pielęgnacji uli w okolicznych hotelach, szkołach czy sklepach.

Rodzina Arakaki i ich współpracownicy prowadzą również wykłady na temat pszczelarstwa i znaczenia pszczół w działaniach proekologicznych i ochronie przyszłości rolnictwa oraz świadczy usługi zbierania uli pszczelich budowanych na terenach mieszkalnych.

Niedawno Arakaki Bee Farm wprowadził technologię EM® jako naturalny sposób zapobiegania chorobom i pasożytom. Efekt okazał się bardzo zadowalający. Przez 1 miesiąc porównano liczbę roztoczy Varroa, które spadły z pszczół – ich ilość była 2-3 razy większa w grupie traktowanej EM® niż w grupie kontrolnej bez EM®.

Zachęcilibyśmy Was, do śledzienia bloga rodziny Arakaki, niestety prowadzony jest po japońsku:).

Obserwacje liczby roztoczy Varroa, które spadły z pszczół

Grupa bez EM®

Grupa po zastosowaniu EM®