Czym jest gleba? - GREENLAND Skip to main content

Gleba to powierzchniowa, biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Stanowi ona środowisko rozwoju systemu korzeniowego roślin. Może mieć od kilku centymetrów do kilku metrów grubości, ale tylko 10-30-centymetrowa jej górna warstwa, tzw. warstwa próchniczna, jest najcenniejsza, umożliwia bowiem życie roślin na Ziemi. Gleba sama hoduje i żywi mnóstwo istot żywych, od niej uzależniony jest cały ożywiony wszechświat i ostatecznie nasze własne życie.

czym jest gleba - obrazek

Gleba powstała w procesie glebotwórczym, który rozpoczął się miliony lat temu i trwa nadal. Gleba jest siedliskiem ogromnej ilości organizmów żywych. Organizmy glebowe żyją i pracują w różnych warstwach gleby. Ich życie i praca są doskonale zorganizowane. W najwyżej położonej (5 cm) warstwie gleby bakterie i grzyby rozkładają wszystkie „odpady”, które leżą na ziemi: liście, okwiat, zawiązki owocowe, opadłe owoce, słomę, skoszoną trawę i inne materiały organiczne. Pomocnikami mikroorganizmów są dżdżownice, wije i wiele innych bezkręgowców.

W początkach swego istnienia człowiek był całkowicie uzależniony od przyrody, korzystał z niej, dostosowując się do rządzących nią praw. Obecnie to odwieczne przymierze zostało zerwane. Wzrost liczby ludności i postęp cywilizacyjny w ostatnich dziesięcioleciach przyniosły tak gwałtowny rozwój przemysłu, urbanizacji, że ludność stanęła wobec problemu zagrożenia swojego istnienia. Jesteśmy świadkami ogromnych przeobrażeń, jakie dokonują się w środowisku na skutek działalności człowieka. Większość ludzi na świecie zaczyna coraz częściej zdawać sobie sprawę z uzależnienia naszego życia na Ziemi od stanu przyrody. Nieskażone powietrze czysta woda i zdrowa gleba to podstawowe elementy środowiska naturalnego, które przy udziale energii słonecznej pozwalają wyprodukować niezbędny dla człowieka pokarm roślinny i zwierzęcy. Tymczasem międzynarodowe organizacje związane z ochroną środowiska naturalnego podają alarmujące wiadomości o katastrofalnym stanie powietrza, wody i gleby. Otaczająca nas przyroda jest niezmiernie skomplikowana. Każdy istniejący w niej organizm jest potrzebny. W zdrowym środowisku nie istnieje pojęcie szkodnik czy choroba. Wręcz przeciwnie: wszystkie organizmy zwierzęce i roślinne służą określonemu celowi. Osobniki które nazywamy szkodnikami, w środowisku naturalnym eliminują słabsze, a także stanowią pokarm dla innych gatunków. Rośliny zdrowe i silne są rzadziej atakowane niż słabe, które rosną w niesprzyjających warunkach. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie roślinom rozwoju w warunkach zgodnych z ich wymaganiami.

Należy więc podporządkować się następującej regule: uprawa i nawożenie powinno być skierowane na maksymalne „ożywienie” gleby.

Na terenie Polski przeważają gleby kwaśne i bardzo kwaśne w ponad 85%. Gleby takie są glebami chorymi, a rosnące na niej rośliny są również chore i wydają niskie plony o słabej wartości biologicznej.
Produkcja rolnicza i ogrodnicza stała się coraz droższa i niebezpieczna dla środowiska. Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami opiera się dziś w głównej mierze na metodzie chemicznej. Nadmiernie, a często jednak niepotrzebnie stosowane chemiczne środki ochrony roślin okazały i okazują się szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Dlatego też wraz z ulepszeniem metod chemicznych (aby były one bezpieczniejsze), rośnie zainteresowanie innymi metodami. Szczególnie dużo uwagi poświęca się z metodzie biologicznej i proekologicznej. Bywa ona często wysoce skuteczna, tania i nie powoduje szkodliwych następstw dla środowiska naturalnego, w tym człowieka i zwierząt.

Proces rozkładu przebiega harmonijnie, jeśli gleba jest ciepła, wilgotna i dobrze natleniona. Dobre natlenienie gleby w głębszych warstwach następuje wówczas, gdy zlikwidujemy podczas uprawy podeszwę płużną. Pod poziomem rozkładu znajduje się właściwa warstwa próchniczna gleby. Grubość jej może sięgać 10-30 centymetrów i głębiej w uprawach roślin sadowniczych. Tu i głębiej rozwijają się korzenie roślin i zachodzi proces tworzenia próchnicy. Fauna glebowa oddziałuje zarówno na fizyczne właściwości gleby, szybkość rozkładu substancji organicznej, jak i na cykl krążenia składników odżywczych w glebie. Jej duża aktywność oraz właściwości naruszania cząstek i przenoszenia gleby zwiększają pojemność porów glebowych, przepływ wody w profilu glebowym oraz pojemność wodną.

Kontrola nad procesami regeneracji i degeneracji należy w całości do mikroorganizmów.

Obecnie znaczna część gleb znajduje się w stadium wyczerpania na skutek nadmiernej eksploatacji.

Pomimo tych ekstremalnych warunków panujących w glebie istnieje możliwość ich zregenerowania za pomocą Efektywnych Mikroorganizmów®. Bakterie fotosyntetyczne, drożdże, bakterie kwasu mlekowego stanowią część szczepów należących do EM®. Jeśli w glebie znajduje się ten zespół drobnoustrojów, jeżeli mają możliwość namnażania się w dostatecznym stopniu to powodują wysoki poziom antyutlenienia. Innymi słowy wzmacniają koncentrację energii. Ich aktywność stymuluje procesy regeneracji i intensyfikuje wzrost roślin. Wydzieliny mikroorganizmów zawierają duże ilości składników odżywczych (aminokwasów, witamin, kwasów organicznych), które bardzo korzystnie wpływają na zdrowotność roślin.

Dzięki tym właściwościom Efektywnych Mikroorganizmów Technologia EM® umożliwia nie tylko rezygnację ze stosowania środków chemicznych i ograniczenia nawozów sztucznych w rolnictwie, czy ogrodnictwie, ale też powoduje lepsze wyniki w plonowaniu roślin.

Gleby mogą bardzo różnić się co do stanu i właściwości. Mogą być piaszczyste, gliniaste, bardzo ciężkie lub bardzo lekkie. Jednak niezależnie od tego jakie składniki przeważają w glebie Efektywne Mikroorganizmy mają możliwość skorygowania tych nierówności. Z jego pomocą każdy rodzaj gleby może być przekształcony w dobrą glebę przynoszącą obfite plony. Na przykład Efektywne Mikroorganizmy sprawiają, że ciężka gleba gliniasta staje się lżejsza, a zbyt kwaśna lub zbyt alkaliczna staje się obojętna. Gleba z tendencją do przesuszania lepiej magazynuje wodę.

Ponieważ Efektywne Mikroorganizmy stymulują procesy tworzenia antyutleniaczy przy korzeniach roślin, wzrasta przez to ich odporność dzięki czemu korzenie nie gniją i nie obumierają tak łatwo. Zdrowy system korzeniowy jest barierą dla patogenów chorobotwórczych powodujących odglebowe choroby roślin, gwarantuje również dobre pobieranie wody i soli mineralnych.

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów®prowadzi do daleko idących korzystnych zmian w rolnictwie i ogrodnictwie – jednocześnie w środowisku naturalnym. Dzięki zastosowaniu Efektywnych Mikroorganizmów® rolnictwo i ogrodnictwo ma szansę na zdrowe wysokie plony o wysokiej wartości biologicznej i konsumpcyjnej.