Słoma, czyli czysty zysk - GREENLAND Skip to main content

Słoma jest cennym źródłem makro i mikroskładników oraz podstawowym materiałem do tworzenia próchnicy w glebie, pod warunkiem, że zostanie efektywnie przetworzona. W tym celu należy zaszczepić ją mikroorganizmami EM. Niezbędny zestaw takich mikroorganizmów, w tym również wiążących azot z powietrza, zawiera EM Naturalnie Aktywny.
Słoma czyli czysty zysk - obrazek

Resztki pożniwne po zastosowaniu EM zostają rozłożone w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego, powodując wzrost zawartości próchnicy w glebie.

Wzrost zawartości próchnicy w glebie powoduje, poprawę pH i zasobności w składniki pokarmowe. Gleba odzyskuje pulchność i staje się łatwa w uprawie. Stopniowo proces poprawy struktury obejmuje również głębsze warstwy ułatwiając wsiąkanie, podsiąkanie i magazynowanie wody. Próchnica chłonie wodę jak gąbka. Wzrost zawartości próchnicy w glebie o 1% zatrzymuje dodatkowo od 90 do 150 t/ha wody. Zawarte w próchnicy substancje humusowe poprawiają biologiczne i fizyko-chemiczne właściwości gleby oraz wzmacniają rozwój roślin. Warunki te sprzyjają tworzeniu silnego systemu korzeniowego i umożliwiają lepszą penetrację gleby. Czerpanie wody i składników pokarmowych również z głębszych warstw gleby powoduje lepsze odżywienie roślin i łagodzi stres wodny. W miarę poprawy warunków w glebie rośliny stają się silniejsze, odporniejsze i wydają coraz wyższe i stabilniejsze plony przy stopniowym spadku kosztów uprawy. EM Naturalnie Aktywny stosujemy w dawce 40 l/ha rocznie, w jednym lub dwóch zabiegach. Opryskujemy resztki pożniwne, poplony, obornik i inne nawozy organiczne przed uprawą gleby. Im wcześniej wprowadzimy Efektywne Mikroorganizmy do gleby, tym mają one więcej czasu na rozłożenie masy organicznej i udostępnienie składników pokarmowych roślinom.