Dobre mleko od zdrowej krowy - GREENLAND Skip to main content

Nowoczesna hodowla bydła mlecznego mierzy się z dwoma podstawowymi wyzwaniami jakimi są: utrzymanie zdrowotności zwierząt w zderzeniu z wysoką wydajnością produkcyjną oraz optymalne wykorzystaniem składników pokarmowych z pasz. Skuteczne i trwałe rozwiązanie tych problemów często jest bardzo trudne do osiągnięcia. Wymaga to stałej kontroli zdrowotnej stada, ciągłych korekt żywienia i szukania kompromisów, w efekcie czego rzeczywiste nakłady ekonomiczne na uzyskanie każdego kilograma mleka od zdrowej krowy stale rosną.

dobre mleko od zdrowej krowy - obrazek

Stabilne trawienie – zdrowie i zysk
Krowy, jako przeżuwacze, posiadają specyficzną budowę przewodu pokarmowego, która umożliwia im trawienie składników roślinnych takich jak celuloza. Cukier ten ulega rozkładowi do glukozy i dalszej fermentacji do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w żwaczu w obecności mikroorganizmów. Celuloza, będąca głównym składnikiem pasz włóknistych, jest głównym źródłem energii dla mikroflory żwaczowej, a co za tym idzie dla samego zwierzęcia.Sukces w żywieniu krowy w dużej części opiera się zatem na stworzeniu optymalnych warunków dla bakterii oraz pierwotniaków znajdujących się w żwaczu. Dzięki tej zależności i pracy wykonanej w przedżołądkach, krowa przyswaja znaczną ilość potrzebnych jej składników pokarmowych, niezbędnych zarówno do produkcji mleka jak i budowania własnej odporności. Zdrowa hodowla musi być oparta na prawidłowym działaniu tego mechanizmu, nie powinna go pomijać ale stale zabiegać o jego jak najmniej zaburzone funkcjonowanie zgodne z naturą zwierzęcia.

Różne problemy pojawiają się, jeśli wystąpią zaburzenia w środowisku mikroorganizmów w żwaczu. Prędzej czy później odbija się to w stanie zdrowotnym zwierzęcia, a następnie w wydajności produkcyjnej; spadnie ilość produkowanego mleka oraz będzie ono gorszej jakości. Zagrożenia związane z zaburzeniem funkcjonowania mikroflory nie oznaczają jednak tylko spadku parametrów mleka, pociągają one za sobą spadek odporności zwierząt i szereg problemów zdrowotnych takich jak choroby metaboliczne czy nieskuteczne zacielenia i w konsekwencji znaczne nakłady na remont stada.

Elementów utrudniających prawidłowe funkcjonowanie zdrowej krowy w stadzie jest bardzo wiele, ich funkcjonowanie można bieżąco poprawiać podejmując działania naprawcze takie jak korekta dawek pokarmowych, zmiana ustawienia stada, wprowadzanie różnych środków wspomagających czy w ostateczności leczenie. Wiele problemów dotykających stado można jednak sprowadzić do wspólnego mianownika jakim jest źle działająca mikroflora w samym organizmie krowy jak i w jej otoczeniu.

Skuteczne zarządzanie mikroflorą z oryginalną Technologią EM® Jak EM wpływa na inne mikroorganizmy i środowisko?

W 1982 Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyu na Okinawie w Japonii opracował specyficzną kombinację mikroorganizmów występujących w warunkach naturalnych w świecie przyrody. Mikroorganizmy te charakteryzowała wyjątkowa zdolność do interakcji z pożytecznymi mikroorganizmami zamieszkującymi dane środowisko poprzez wzmacnianie ich pozytywnych funkcji i potęgując ich działanie. Odkrywca nazwał tę grupę mikroorganizmów Efektywnymi Mikroorganizmami ,które wzajemnie się wspierając, tworzą bardzo uniwersalne narzędzie, czyli w skrócie EM. Efektywne Mikroorganizmy składają się z wielu szczepów mikroorganizmów uzyskiwanych ze środowiska naturalnego w danym regionie geograficznym, dobranych pod kątem spełniania określonych zadań w rolnictwie i ochronie środowiska, które z powodzeniem znajdują korzystne zastosowania w hodowli bydła.

Za skuteczność i wyjątkowość Technologii EM odpowiada połączenie właściwości mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych, które potrzebują odmiennych warunków dla swojego rozwoju i przetrwania. Preparaty EM wykorzystują zjawisko współdziałania różnych grup mikroorganizmów, które koegzystują we wspólnej przestrzeni na zasadach symbiozy i równowagi, tak jak ma to miejsce w naturalnym środowisku. Zastosowane w odpowiedni sposób Efektywne Mikroorganizmy stwarzają możliwość uregulowania negatywnych i wspomożenia pozytywnych zjawisk wszędzie tam, gdzie istotne znaczenie mają biochemiczne procesy związane z aktywnością mikroorganizmów. Czyni to EM® unikalną formułą o działaniu pre i probiotycznym. Podstawową zasadą działania EM jest interakcja z mikroorganizmami występującymi w określonym środowisku i wykorzystanie działania mikroorganizmów oportunistycznych z tego środowiska. Dzięki takiemu działania EM jest skuteczny w zmiennych warunkach i po jego każdorazowym użyciu zachodzi cały szereg pozytywnych zjawisk. Uniwersalność i skuteczność Technologii EM® opiera się na bardzo prostym zjawisku – na działaniu zgodnie z naturą, a nie wbrew niej.

Optymalne rozwiązanie w hodowli
Preparaty EM sprawdzają się w każdym systemie hodowli bydła, w zależności od potrzeb hodowcy mogą być stosowane kompleksowo lub na poszczególnych etapach hodowli czy też dla rozwiązania konkretnych problemów. Najlepsze efekty przynosi połączenie pozytywnego oddziaływania preparatów EM jako dodatek do paszy regulujący procesy trawienne i wspomagający odporność, czy też wcześniej jako element konserwacji pasz oraz jako środek do wprowadzenia równowagi mikrobiologicznej w miejscu przebywania zwierząt. Jedną z pierwszych i jednocześnie bardzo pożądanych korzyści z zastosowanie preparatów EM jest znaczne ograniczenie emisji odorów, co ma pozytywny wpływ na zdrowie i zachowanie zwierząt, ale także na relacje hodowcy z sąsiadami.

Zastosowanie Technologii EM w produkcji zwierzęcej stwarza ogromne możliwości, a dobrostan zwierząt to klucz do sukcesu w hodowli.

EM Bokashi Probiotyk jest to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów, których zadaniem jest regulacja procesów trawiennych i podnoszenie odporności zwierząt. Preparat ma formę sypką przez co ułatwione jest jego mieszanie z paszami. Preparat może być także wykorzystany do higienizacji ściółki.

Zawarte w preparacie mikroorganizmy na zasadzie konkurencji wypierają z paszy szkodliwe patogeny ( w tym grzyby produkujące mykotoksyny) i same zasiedlają to środowisko jednocześnie wytwarzając wiele pozytywnych dla zwierzęcia substancji. Zwiększa się przez to przyswajalność paszy. Odpowiednie zastosowanie EM Bokashi Probiotyk umożliwi ograniczenie lub nawet zupełne wyeliminowanie potrzeby stosowania dodatków odpowiedzialnych za poprawę trawienia, usuwających mikotoksyny czy też zwiększających smakowitość paszy.Preparat dobrze miesza się z każdą paszą i poprawia jej strawność i smakowitość. Najlepsze efekty osiąga się stosując regularnie preparat.

EM Probiotyk jest płynną kompozycją Efektywnych Mikroorganizmów wspierających odporność i chroniących zdrowie, mających zastosowanie w hodowli i pielęgnacji zwierząt. Używany jest w profilaktyce chorób związanych z obniżeniem odporności i nieprawidłową przemianą materii oraz w czasie kuracji antybiotykowych. EM Probiotyk jest naturalnym środkiem wzbogacającym i stabilizującym mikroflorę przewodu pokarmowego odpowiedzialną za prawidłowy przebieg procesów trawienia, oraz regulującym oddziaływania mikrobiologiczne w miejscu przebywania zwierząt.

Preparat stymuluje odporność organizmu oraz powstrzymuje działanie mikroorganizmów chorobotwórczych.

EM Zakiszacz jest naturalnym dodatkiem mikrobiologicznym przeznaczonym do produkcji najwyższej jakości kiszonek i sianokiszonek. Specjalnie dobrana i unikatowa kombinacja bakterii kwasu mlekowego i innych mikroorganizmów ukierunkowuje proces zakiszania na pożądaną fermentację. EM Zakiszacz aktywnie wspomaga proces zakiszania paszy, dzięki któremu nie dochodzi do pleśnienia i zagrzewania się kiszonki. Efektywne Mikroorganizmy zmieniają cukry w kwasy organiczne i powodują obniżenie i ustabilizowanie pH. Białko zawarte w zakiszanej paszy zostaje zabezpieczone przed rozkładem gnilnym. Tym co wyróżnia EM Zakiszacz, jest jego kompleksowe działanie. Specjalnie dobrana i unikatowa kombinacja bakterii kwasu mlekowego i innych mikroorganizmów ukierunkowuje proces zakiszania na pożądaną fermentację mlekową. Jednocześnie Efektywne Mikroorganizmy hamują rozwój szkodliwych bakterii i grzybów zaburzających proces zakiszania i przyczyniających się do spadku wartości pokarmowej kiszonki. Jest to o wiele skuteczniejsze i tańsze rozwiązanie niż dodanie do zakiszanej masy chemicznego konserwantu lub kosztowna walka z mikotoksynami.

Stosowanie i dawkowanie
Podstawową dawką EM Zakiszacz jest 1 litr preparatu na 1m3 zakiszanej masy. Do pasz trudno zakiszających się, zawierających dużą ilość białka i niedobór cukrów należy zastosować zwiększoną dawkę preparatu. Większą dawkę preparatu można zastosować także w celu zabezpieczenia wrażliwych miejsc , takich jak brzegi pryzmy , czy początek i koniec rękawa. EM Zakiszacz można stosować zarówno poprzez dozownik na etapie zbioru jak i poprzez polewanie pryzmy. EM Zakiszacz doskonale sprawdza się przy zakiszaniu kukurydzy, siana, gps, motylkowatych i ziarna zbóż. Dokładne ugniecenie zakiszanej masy zmniejsza ilość powietrza w kiszonce, co sprzyja procesowi fermentacji. Istotne jest również, żeby pryzma z paszą została szybko przykryta i ugnieciona lub w przypadku produkcji w belkach dokładnie owinięta folią. Szczelne okrycie i dociśnięcie kiszonki jest bardzo ważne, gdyż w ten sposób zmniejsza się ryzyko wystąpienia wtórnej fermentacji , co przyczynia się do radykalnego obniżenia jakości paszy. Objawia się to powstawaniem ognisk pleśni, zagrzewaniem się paszy i utratą wartości pokarmowej kiszonki.

Proces przygotowania kiszonki wymaga od hodowcy wiele wysiłku i staranności dlatego warto wspomóc go i zabezpieczyć jego efekty za pomocą preparatu EM Zakiszacz.

Praktyczne korzyści w hodowli bydła:
Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu Efektywnych Mikroorganizmów można trwale i skutecznie rozwiązać wiele problemów:

  • Poprawienie strawności pasz i neutralizacja mykotoksyn
  • Stabilizacja TMR
  • Odbudowa odporności zwierząt
  • Poprawa zacieleń
  • Profilaktyka chorób metabolicznych
  • Poprawa parametrów mleka
  • Ograniczenie emisji gazów z odchodów

W zdrowym ciele – zdrowe cielę
Odporność uzyskana przez cielę od matki w okresie płodowym i poprzez siarę jest często niewystarczająca. Cielę z niewystarczająca odpornością bardzo ciężko znosi nawet drobne infekcje czego objawami są zwykle biegunka i /lub wysoka gorączka, które są trudne do opanowania, co doprowadza do upadków lub dalszego upośledzonego wzrostu cielaka. EM Probiotyk wspomaga zdrowy wzrost cieląt w tym bardzo trudnym i wymagającym okresie.

Dawkowanie cielętom:
Profilaktyka – 2 razy dziennie po 20 ml (w pierwszym tygodniu życia 2 x 10 ml)
Interwencyjnie (biegunki)– 2 razy dziennie po 40 ml
Preparat podajemy od 2 dnia życia razem z mlekiem lub preparatem mlekozastępczym.
Po wprowadzeniu do żywienia pokarmu stałego EM Probiotyk może być podawany razem z paszą lub może być zastąpiony preparatem EM Bokashi

Oddziaływanie środowiskowe:
Warto uzupełnić podawanie preparatu EM Probiotyk poprzez wykonanie oprysku w miejscu przebywania cieląt. Oprysk należy wykonać przynajmniej raz w tygodniu w dawce 10ml EM Probiotyk + 40 ml wody na 1m2 powierzchni. Dla najlepszych efektów najlepiej wykonać taki zabieg przed wprowadzeniem zwierzęcia do kojca.