Technologia EM w hodowli trzody chlewnej - GREENLAND Skip to main content

Stosowanie EM Probiotyku w hodowli trzody chlewnej przebiega dwojako; jako dodatek do paszy lub wody w celu doprowadzenia do optymalizacji trawienia i zasiedlenia układu pokarmowego pożyteczną mikroflorą oraz zasiedlenie chlewni i wybiegu pożytecznymi mikroorganizmami, dzięki czemu w otoczeniu zwierząt wprowadza się harmonię mikrobiologiczną, ogranicza infekcje i co z tym związane ogranicza choroby. Aby uzyskać pełny efekt zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli, należy połączyć oba te aspekty i dbać zarówno o podawanie do spożycia jak i mikrobiologiczną dezynfekcję.

Technologia EM w hodowli trzody chlewnej - obrazek

Korzyści:

 • Prosięta (dzięki równowadze w przewodzie pokarmowym, zmniejszamy ilość stanów chorobowych układu trawiennego i związane z tym ograniczenie upadków)
 • dzięki stabilnej mikroflorze brak problemów biegunek wywołanych bakteriami chorobotwórczymi
 • lepsze dzienne przyrosty masy ciała
 • krótszy cykl tuczu
 • łatwiejsze odsadzanie prosiąt
 • więcej prosiąt odsadzonych od lochy

Tuczniki:

 • lepsze wykorzystanie paszy
 • większe przyrosty dzienne
 • regularne stosowanie obniża znacząco koszty weterynaryjne
 • knury są zdrowsze i uzyskują lepsze wyniki reprodukcyjne
 • bakterie zakwaszają treść pokarmową, dlatego rezygnujemy z zakwaszaczy w mieszankach

Lochy:

Dzięki właściwościom probiotycznym zawartych żywych szczepów bakterii układ odpornościowy jest stymulowany, wzrasta ilość przeciwciał we krwi i odporność na infekcje.
brak zatwardzeń po porodach, lepsze wypróżnianie

 • lepsze pobranie paszy, co przekłada się na większą mleczność loch, a co za tym idzie przekłada się następnie na wyższą wagę prosiąt
 • stosowanie EM Probiotyk wpływa na zasiedlenie układu pokarmowego loch pożyteczną mikroflorą, która jest przekazywana prosiętom ssącym, a jednocześnie hamuje przekazywanie mikroflory patogennej(np. E.coli, Salmonella)
 • zwierzęta są spokojniejsze i bardziej zrównoważone

EM Probiotyk, który jest naturalnym środkiem wzbogacającym i stabilizującym mikroflorę przewodu pokarmowego, odpowiedzialną za prawidłowy przebieg procesów trawienia. Dodatkowo stymuluje odporność organizmu oraz powstrzymuje rozwój populacji bakterii chorobotwórczych, dzięki działaniu bakterii kwasu mlekowego i komórek drożdży.

Dawkowanie EM Probiotyk:

1. Prosięta: 2 ml do pyszczka w momencie obcinania kiełków i podawania żelaza.
2. Do poidełek z wodą wlewać 20-30 ml / dzień.
3. W okresie odsadzenia do okresu tuczu dodawać do paszy 7 l / 1 tonę mieszanki.
4. Tuczniki: 5 litrów na 1 tonę mieszanki.
5. Locha od 90 dnia ciąży: 5 litrów / tonę mieszanki (5 dni przed i po porodzie dodatkowo 250 ml do koryta na paszę).
6. Lochy do 90 dnia ciąży: 10 litrów/tonę mieszanki.

Dawkowanie EM Bokashi Probiotyk:

1. Prosięta: przebywające przy maciorze dodawać do paszy 10 kg / tonę paszy.
2. W okresie odsadzenia do okresu tuczu dodawać do paszy 8 kg / tonę paszy.
3. Tucznik: dodawać do paszy 5 kg / tonę paszy.
4. Locha od 90 dnia ciąży: 5 kg / tonę paszy (5 dni przed i po porodzie dodatkowo 250 g do koryta na paszę).
5. Lochy do 90 dnia ciąży: 10 kg / tonę paszy.

EM Probiotyk jako środek do zasiedlania pożyteczną mikroflorą obiektów inwentarskich:
W początkowym okresie stosujemy EM Probiotyk trzy razy w tygodniu. Po zredukowaniu odoru, ilość zabiegów zmniejszamy do jednego na tydzień. EM Probiotyk zatrzymuje procesy gnilne w oborniku i gnojowicy a zapoczątkowuje fermentację niskotemperaturową. EM Probiotyk ma również właściwości sterylizujące ponieważ bakterie w nim zawarte wytwarzają bakteriocyny np. reuterynę która ma silne właściwości bakteriobójcze, a dodatkowo substancje czynne zawarte w Probiotyku również ograniczają ilość bakterii patogennych.

Uszlachetnianie gnojowicy za pomocą EM Probiotyk:
Jeśli w gospodarstwie stosuje się EM Probiotyk do karmienia i oprysków, to po osiągnięciu pewnej stabilizacji mikrobiologicznej wystarczy dodawać tylko 1 l EM Probiotyk na 5 m³ gnojowicy raz na 4-6 tygodni. Jeśli mikroorganizmy w niewystarczającym stopniu zasiedliły zbiornik, to po opróżnieniu pozostałą ilość powinno się zaszczepić EM Probiotyk w ilości 1 l na 1-2 m³ pojemności zbiornika. Proces rozkładu objawia się tym, że gnojowica zaczyna kipieć i przestaje tworzyć się w niej powierzchniowa warstwa kożucha oraz szlamu dennego, a całość jest uwodniona i łatwa do zastosowania na polu.
W przypadku zbiorników otwartych, znajdujących się poza budynkami chlewni, należy dawkę zastosowanego EM Probiotyk zwiększyć o 50-100%.

Redukcja amoniaku i siarkowodoru (odoru) za pomocą EM Probiotyk.
Połączenie stosowania Efektywnych Mikroorganizmów w żywieniu i w higienizacji obiektu hodowlanego skutkuje redukcją szkodliwych gazów jakimi są amoniak i siarkowodór. Substancje te są wiązane przez bakterie głównie w ściółce i w każdym środowisku w którym dojdzie do zasiedlenia. W oborniku i gnojowicy zostają zatrzymane procesy gnilne a zapoczątkowana zostaje fermentacja niskotemperaturowa. Amoniak i siarkowodór nie ulatniają się ograniczając przykre zapachy a w gnojowicy nie tworzy się kożuch i jest ona jednorodna. Do oprysku chlewni należy stosować 20% roztwór EM Probiotyk.

Neutralizacja mykotoksyn:
Zagrożenie mykotoksynami w hodowli i tuczu jest znaczącym problemem dla hodowców a jednocześnie mocno lekceważonym. Karmienie zwierząt mieszankami porażonymi przez patogeny grzybowe prowadzi do obniżenia produkcyjności i kondycji zdrowotnej świń. Powoduje uszkodzenia wątroby i rozregulowuje układ odpornościowy zwierząt obniżając ich naturalną odporność oraz zakłócają rozród. Doskonałym sposobem na neutralizację tych szkodliwych metabolitów patogennych grzybów jest EM Probiotyk, który dwutorowo neutralizuje mykotoksyny w paszach. Pierwszym są drożdże Saccharomyces Cerevisiae, które posiadają zdolność ich wyłapywania, a następnie są wydalane z nie strawionymi ścianami komórkowymi tych mikroorganizmów. Drugim są bakterie z grupy Lactobacillus, które rozkładają toksyny w przewodzie komórkowym zanim dojdzie do zatrucia i uszkodzenia organizmu.