EM – najlepsza formuła dla buraka cukrowego - GREENLAND Skip to main content

Efektywne Mikroorganizmy są szczególnie polecane na intensywnie użytkowane gleby z pogarszającą się strukturą z przewagą monokultur i pozbawionych dobrej jakości nawożenia organicznego. Zastosowanie preparatu poprawiającego własności gleby EM Naturalnie Aktywny wyraźnie poprawa strukturę i zasobność gleby. Efektywne Mikroorganizmy biorą także udział w transporcie składników pokarmowych z gleby do roślin i stymulują prawidłowy rozwój systemu korzeniowego rośliny. W efekcie zastosowania EM Naturalnie Aktywny wpływają na znaczne polepszenie nie tylko wielkości zbioru, jego czystości, ale także zawartości cukru, co bezpośrednio przekłada się na końcowy efekt ekonomiczny plantatora.

Polecany wariant zastosowania Technologii EM® w uprawie buraka

I typ zabiegu: Oprysk gleby przed wysiewem.
Zaszczepienie gleby jest najważniejszym zabiegiem. Dawka EM Naturalnie Aktywny pozwala on na poprawienie parametrów gleby i wspomożenie buraka w początkowym etapie wegetacji. Zalecana dawka EM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi od 20l do 30l/ha w minimum 300 litrach wody .
Zaleca się wykonanie oprysku przed agregatowaniem lub inną obróbką ziemi pozwalającą na wymieszanie preparatu z górną warstwą gleby. Preparat można zaaplikować równolegle z nawożeniem plantacji. Jeśli po oprysku nie będzie możliwości zmieszania preparatu z glebą, to należy zastosować większą ilość wody jako nośnik.
Taki zabieg wpływa dodatkowo na próchniczny rozkład resztek pozostałych po przedplonie.
Oprysk tego typu można wykonać także bezpośrednio po wysiewie, należy jednak zwrócić uwagę, aby gleba w trakcie aplikacji była wilgotna.

II typ zabiegu: Dodatkowy oprysk w trakcie wegetacji.
Oprysk w trakcie wegetacji jest opcjonalny i uzupełniający dla zabiegu przedsiewnego. Pozwala na wzmocnienie działania preparatu w glebie i uzyskanie dodatkowych korzyści w trakcie budowania plonu i zabezpieczania jego jakości.

Najlepsze terminy na wykonanie tego typu zabiegów to:

  • warunki stresowe dla rośliny (opryski przed, po i w trakcie warunków stresowych)
  • bezpośrednio przed zabiegami usuwania chwastów i spulchniania gleby , dzięki czemu uzyskamy wzmocnienie efektu spulchnienia ziemi oraz zasiedlimy EM’ami zniszczone chwasty, które szybciej się rozłożą i nie będą siedliskiem dla patogenów
  • konieczne jest zachowanie karencji po chemicznych zabiegach herbicydowych i fungicydowych przynajmniej 7 dni przed lub 7 dni po oprysku EM
  • zabiegi z EM można wykonywać w trakcie, przed lub bezpośrednio po deszczu, co wzmacnia efektywność zabiegu EM, a gdy skuteczność innych rozwiązań jest ograniczona

Zalecane dawki: od 5 do 20 l EM-Naturalnie Aktywny w minimum 300 litrach wody na hektar. Zabieg najlepiej wykonać dyszami średnio lub drobnokroplistymi. Zabieg taki można wykonać łącznie z preparatami EM5 lub EM Ogród oraz wysokiej jakości nawozami dolistnymi.
Oprysk z dodatkiem 2l EM Ogród zabezpiecza prawidłowy przebieg fotosyntezy i stymuluje wzrost roślin. Ma również działanie regeneracyjne. Warto go wykonać szczególnie przy niekorzystnych warunkach wegetacyjnych.
Oprysk z dodatkiem EM5 ma przede wszystkim działanie profilaktyczne i wspomagające w walce z chorobami (chwościk).

Dodatkowe uwagi:

  • Dawka większa startowa niż 20 litrów EM Naturalnie Aktywny polecana jest dla gleb zdegradowanych w których materia nie rozkłada się, lub rozkłada się w sposób gnilny, a gleba ulega erozji
  • Preparatów EM nie należy stosować łącznie z preparatami grzybobójczymi i herbicydami. Jeśli to możliwe zaleca się wykonać zabieg EM na 7 dni przed lub 7 dni po zastosowaniu środków grzybobójczych i herbicydów
  • Zabiegi EM Naturalnie można wykonać równolegle z nawożeniem gleby
  • Warto wykorzystać pozytywne oddziaływanie preparatów na rośliny w trakcie całej wegetacji uwzględniając okresy intensywnego wzrostu i warunków stresowych
  • Na glebach utrzymanych w wysokiej kulturze, nawożonych nawozami organicznymi wysokiej jakości z zachowanym płodozmianem, oraz w kolejnych latach stosowania Efektywnych Mikroorganizmów można zastosować zmniejszone dawki preparatów.