EM – najlepsza formuła dla kukurydzy - GREENLAND Skip to main content

Efektywne Mikroorganizmy oddziaływają kompleksowo zarówno na glebę, jak i na rośliny. Pod ich wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu kukurydzy.

EM najlepsza formuła dla kukurydzy - obrazek

Stosując EM’y w uprawie kukurydzy uzyskamy:

 • Poprawę struktury gleby, możliwość utrzymania struktury gruzełkowatej, poprawienia sorpcji i magazynowania wody
 • Wyrównanie i przyśpieszenie wschodów
 • Ograniczenie wypłukiwania i blokady składników pokarmowych
 • Próchniczny rozkład resztek przedplonu
 • Poprawa kondycji i odporności roślin

Podstawowym preparatem do zastosowania w uprawie kukurydzy jest EM Naturalnie Aktywny – preparat poprawiający strukturę gleby. Efektywne Mikroorganizmy ułatwiają utworzenie i utrzymanie w uprawianej glebie pożądanej struktury gruzełkowatej i zapobiegają zasklepianiu się górnej warstwy gleby, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowych wschodów i wzrostu kukurydzy. Gleba na której zastosowano EM dużo lepiej chłonie i magazynuje wodę. Przez to kukurydza ma zapewnione lepsze warunki wegetacji i łagodniej znosi zarówno niedobór wody jak i obfite opady. Efekt ten jest szczególnie pożądany na glebach niższych klas bonitacyjnych. Wyraźna poprawa struktury i zasobności gleby nie jest jedyną korzyścią z zastosowania EM Naturalnie Aktywny. Zawarte w preparacie mikroorganizmy poprawiają także dostępność składników pokarmowych zarówno pochodzących z nawożenia organicznego jak i dostarczonych poprzez nawożenie mineralne. Efektywne Mikroorganizmy biorą udział w transporcie składników pokarmowych z gleby do roślin dzięki czemu kukurydza dużo łagodniej reaguje na niedobory fosforu i cynku i innych składników pokarmowych, które łatwiej pobiera z gleby pomimo niekorzystnych warunków pogodowych czy też niskiego pH gleby. Efektywne Mikroorganizmy są szczególnie polecane na intensywnie użytkowane gleby z pogarszającą się strukturą.

Polecany wariant zastosowania Technologii EM® w uprawie kukurydzy

I typ zabiegu: Oprysk gleby przed wysiewem.
Zaszczepienie gleby jest najważniejszym zabiegiem. Dawka EM Naturalnie Aktywny pozwala on na poprawienie parametrów gleby i wspomożenie wschodów i wzrostu kukurydzy w początkowym etapie wegetacji. Zalecana dawka EM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi od 20l do 30l/ha w minimum 300 litrach wody .
Zaleca się wykonanie oprysku przed agregatowaniem lub inną obróbką ziemi pozwalającą na wymieszanie preparatu z górną warstwą gleby. Preparat można zaaplikować równolegle z nawożeniem plantacji. Jeśli po oprysku nie będzie możliwości zmieszania preparatu z glebą, to należy zastosować większą ilość wody jako nośnik.
Oprysk tego typu można wykonać także bezpośrednio po wysiewie, należy jednak zwrócić uwagę, aby gleba w trakcie aplikacji była wilgotna.
EM w glebie wpływa dodatkowo na próchniczny rozkład resztek pozostałych po przedplonie.

II typ zabiegu: Aplikacja z gnojowicą
EM Naturalnie Aktywny może być aplikowany bezpośrednio z gnojowicą, co przynosi dodatkowe korzyści.
Efektywne Mikroorganizmy aktywnie przetwarzają składniki zawarte w odchodach znacznie poprawiając parametry użytkowe gnojowicy i innych nawozów organicznych. Uzdatniona EM Naturalnie Aktywny gnojowica jest bogatsza w składniki pokarmowe i przyczynia się do poprawy parametrów gleby.
EM Naturalnie Aktywny najlepiej wlać do gnojowicy min. 1 miesiąc przed jej aplikacją na polu dzięki czemu uzyskamy: upłynnienie gnojowicy i redukcję kożucha, oraz rozkład gazów odorowych i ograniczenie ich emisji w trakcie rozlewania gnojowicy.

Zalecana dawka:
-min. 0,5 l EM Naturalnie Aktywny na 1000 litrów gnojowicy – najkorzystniej wprowadzić EM do gnojowicy min. 1 miesiąc przed jej aplikacją do gleby.

III typ zabiegu: Dodatkowy oprysk w trakcie wegetacji.
Oprysk w trakcie wegetacji jest opcjonalny i uzupełniający dla zabiegu przedsiewnego. Pozwala na wzmocnienie działania preparatu w glebie i uzyskanie dodatkowych korzyści w trakcie budowania plonu i zabezpieczania jego jakości.

Najlepsze terminy na wykonanie tego typu zabiegów to:

 • warunki stresowe dla rośliny objawiające się zahamowaniem wzrostu (opryski przed, po i w trakcie warunków stresowych)
 • konieczne jest zachowanie karencji po chemicznych zabiegach herbicydowych i fungicydowych
 • zabiegi z EM można wykonywać w trakcie, przed lub bezpośrednio po deszczu, co wzmacnia efektywność zabiegu EM, a gdy skuteczność innych rozwiązań jest ograniczona
 • zabiegi EM można połączyć z nawożeniem dolistnym

Zalecane dawki: od 5 do 20 l EM-Naturalnie Aktywny w minimum 300 litrach wody na hektar. Zabieg najlepiej wykonać dyszami średnio lub drobnokroplistymi. Zabieg taki można wykonać łącznie z preparatami EM5 lub EM Ogród oraz wysokiej jakości nawozami dolistnymi.
Oprysk z dodatkiem 2 l EM-Ogród wspomaga przebieg fotosyntezy i stymuluje wzrost roślin. Ma również działanie regeneracyjne. Warto go wykonać szczególnie przy niekorzystnych warunkach wegetacyjnych.
Oprysk z dodatkiem EM-5 ma przede wszystkim działanie profilaktyczne i wspomagające w walce z chorobami (głownia)

Dodatkowe uwagi:

 • Dawka większa startowa niż 20 litrów EM Naturalnie Aktywny polecana jest dla gleb zdegradowanych w których materia nie rozkłada się, lub rozkłada się w sposób gnilny, a gleba ulega erozji
 • Preparatów EM nie należy stosować łącznie z preparatami grzybobójczymi i herbicydami. Jeśli to możliwe zaleca się wykonać zabieg EM na 7 dni przed lub 7 dni po zastosowaniu środków grzybobójczych i herbicydów
 • Zabiegi EM Naturalnie można wykonać równolegle z nawożeniem gleby
 • Warto wykorzystać pozytywne oddziaływanie preparatów na rośliny w trakcie całej wegetacji uwzględniając okresy intensywnego wzrostu i warunków stresowych
 • Na glebach utrzymanych w wysokiej kulturze, nawożonych nawozami organicznymi wysokiej jakości z zachowanym płodozmianem, oraz w kolejnych latach stosowania Efektywnych Mikroorganizmów można zastosować zmniejszone dawki preparatów