EM Technologie – klucz do zdrowego roślinnego rozwoju w trosce o poprawę struktury gleby - GREENLAND Skip to main content

W dzisiejszych czasach, kiedy rolnicy i ogrodnicy coraz bardziej zwracają uwagę na ekologiczne metody uprawy roślin, Technologia Efektywnych Mikroorganizmów  (EM) staje się coraz bardziej popularna. To podejście oparte na wykorzystaniu korzystnych mikroorganizmów, które mają ogromny potencjał w wspieraniu zdrowego wzrostu roślin i zwiększaniu plonów.

Co to jest EM?

EM to połączenie różnych mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby i drożdże, które naturalnie występują w glebie. Jednak dzięki Technologii EM można skupić się na selektywnym wprowadzaniu tych mikroorganizmów do środowiska glebowego lub dolistnie w celu uzyskania pożądanych efektów. Działanie mikroorganizmów zawartych w produktach  EM mają szeroki zakres korzyści dla roślin i gleby, co sprawia, że są one kluczem do zdrowego roślinnego rozwoju, jednocześnie stanowiąc łatwo dostępne i uniwersalne narzędzie.

Poprawa struktury gleby dzięki mikroorganizmom

Główną korzyścią płynącą z zastosowania Technologii EM jest poprawa struktury gleby. Mikroorganizmy te pomagają w rozkładzie organicznej materii, co prowadzi do luźniejszej i lepiej przepuszczalnej gleby. Badania naukowe potwierdzają, że stosowanie EM może skutkować zwiększeniem zawartości substancji organicznej w glebie oraz poprawą jej struktury agregatowej (Feng et al., 2015). Dzięki temu korzenie roślin mogą łatwiej się rozwijać, a gleba lepiej zatrzymuje wodę i składniki odżywcze, co ma ogromne znaczenie dla zdrowego wzrostu roślin.

Struktura gleby odgrywa kluczową rolę w uprawach rolniczych i ogrodniczych, wpływając na wiele istotnych procesów związanych z rozwojem roślin oraz na ostateczne plony. Luźna struktura gleby ułatwia drenowanie wody i dostęp tlenu do korzeni roślin, co sprzyja ich zdrowemu wzrostowi. Ponadto, korzenie mają łatwiejsze zadanie w zakotwiczeniu się, co wpływa na stabilność roślin. Optymalna struktura gleby również ułatwia przyswajanie składników odżywczych i chroni przed erozją, co jest istotne dla utrzymania żyzności gleby. Gleba o dobrej strukturze jest także łatwiejsza w uprawie co wpływa na koszty pracy i amortyzację sprzętu.

Badania to potwierdzają!

Stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawach ma też istotny wpływ na kompleks sorbcyjny. Badania nad wpływem Technologii EM na kompleks sorpcyjny gleby są istotne dla zrozumienia mechanizmów, przez które te mikroorganizmy poprawiają strukturę i zdolność do retencji składników odżywczych w glebie. Jedno z takich  badań przeprowadzone przez Zhou i współpracowników (2017) skupiło się na analizie wpływu EM na właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne gleby. Wyniki wskazują, że stosowanie EM  prowadzi do zwiększenia zawartości substancji organicznej w glebie oraz zmiany jej pH. Te zmiany są kluczowe dla modyfikacji kompleksu sorpcyjnego gleby, wpływając na jej zdolność do retencji składników odżywczych.

Inne badania przeprowadzone przez Liu i współpracowników (2019) analizowały wpływ  Technologii EM na formy składników odżywczych w glebie. Wyniki wskazują, że stosowanie EM prowadzi do przekształcenia nieprzyswajalnych form składników odżywczych w formy łatwo dostępne dla roślin. Ten proces jest bezpośrednio związany z aktywnością mikroorganizmów EM, które wydzielają enzymy rozkładające związki organiczne i nieorganiczne, przekształcając je w bardziej przyswajalne formy. Co więcej, badania przeprowadzone przez Khan i współpracowników (2020) wykazały, że stosowanie EM może zwiększyć zawartość makroelementów (takich jak azot, fosfor i potas) oraz mikroelementów (takich jak żelazo, miedź i cynk) w glebie. To pokazuje, że mikroorganizmy EM mają zdolność do uwalniania składników odżywczych z kompleksu sorpcyjnego gleby, czyniąc  je łatwiej dostępnymi dla roślin. Podsumowując, badania naukowe dowodzą, że stosowanie Technologii EM wpływa na kompleks sorpcyjny gleby poprzez zwiększenie zawartości substancji organicznej, zmianę pH oraz przekształcenie form składników odżywczych. Te zmiany są kluczowe dla poprawy struktury gleby oraz jej zdolności do retencji i dostępności składników odżywczych dla roślin.

Rozwijając aspekt retencji wody w glebie, przeprowadzone doświadczenia wykazały, że mikroorganizmy EM zwiększają zdolności gleby do zatrzymywania wody, co jest szczególnie istotne w warunkach suszy (Higa, 1994). To dzięki temu, że mikroorganizmy te wspierają rozwój struktury gleby agregatowej, co dodatkowo sprzyja retencji wody (Feng et al., 2015).

Ponadto, mikroorganizmy EM przyczyniają się do zwiększenia dostępności składników odżywczych dla roślin poprzez ich rozkładanie w formy łatwo przyswajalne. To sprawia, że rośliny mogą efektywniej wykorzystać te składniki, co przekłada się na lepszy wzrost i wydajność. Stosowanie technologii EM może również przyczynić się do zwiększenia odporności roślin na stresy środowiskowe, takie jak susza czy wysokie temperatury, poprzez regulację procesów metabolicznych i produkcję substancji pomocniczych. Dowiedziono, że stosowanie EM znacząco zwiększa zawartość chlorofilu w liściach, nawet podczas stresu solnego, co jest bardzo istotne w uprawach pod osłonami.  Ponadto, zauważono zwiększoną aktywność enzymów antyoksydacyjnych, co wskazuje, że EM może wpływać na wzrost odporności roślin poprzez zwiększenie zawartości chlorofilu i aktywności antyoksydacyjnej. W innych badaniach zaobserwowano, że stosowanie EM skutkowało zwiększoną zawartością witaminy C w łupinach cebuli, co może wpływać na ich odporność na stres środowiskowy. Ponadto, EM miało korzystny wpływ na wzrost roślin, co sugeruje, że poprawa jakości i ilości witaminy C może być jednym z mechanizmów wpływających na odporność roślin.

Te badania pokazują, że stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów podnosząc  zawartość chlorofilu i witaminy C w komórkach roślin, przyczynia się do zwiększenia ich odporności na stres środowiskowy. Dodatkowo, zwiększona zawartość tych składników może korzystnie wpływać na procesy metaboliczne roślin, co sprzyja ich zdrowemu wzrostowi i rozwojowi.

Warto również podkreślić, że technologia EM może przyczynić się do redukcji stosowania sztucznych nawozów i pestycydów. Dzięki poprawie struktury gleby i zwiększeniu dostępności składników odżywczych, rolnicy mogą ograniczyć używanie chemicznych środków ochrony roślin, co przekłada się nie tylko na oszczędność kosztów produkcji, ale także na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Podsumowując, Technologia EM jest kluczem do zdrowego roślinnego rozwoju i zwiększenia plonów. Jej zastosowanie przynosi szereg korzyści zarówno dla roślin, jak i dla środowiska, co czyni ją coraz bardziej atrakcyjną opcją dla osób dbających o zrównoważoną uprawę roślin.

Bibliografia:

 • Feng, Y., Zhang, F., Xie, L., & Cai, H. (2015). Effects of effective microorganisms on the physical and chemical properties of sludge compost. Polish Journal of Environmental Studies, 24(6), 2445-2450.
 • Higa, T. (1994). The power of EM technology: Utilizing beneficial microorganisms to make the world’s agriculture and environment sustainable. UNICEF.
 • Elsharabasy, S. F., Mohamed, H. I., & El-Nagar, A. W. (2020). Impact of Effective Microorganisms (EM) on Growth, Biochemical Components, Yield, and Storability of Onion Plants (Allium cepa L.). Bulletin of the National Research Centre, 44(1), 171.
 • Zhang, J., Chen, L., Zhang, W., Li, J., & Wang, Y. (2019). Effects of Effective Microorganisms on Chlorophyll Content and Antioxidant Enzyme Activity of Cucumber Seedlings Under Salt Stress. Journal of Plant Growth Regulation, 38(3), 1127-1137.
 • Zhou, X., Yu, G., Wu, F., & Lei, X. (2017). Effects of effective microorganisms on physicochemical and microbiological characteristics of paddy soil. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 17(3), 613-624.
 • Liu, Y., Xue, Q., Li, H., Tian, H., & Zhang, H. (2019). Effects of effective microorganisms on the forms of nutrients in soil and the yield and quality of tobacco. PLOS ONE, 14(10), e0223351.
 • Khan, M. N., Anjum, T., & Sohail, A. M. (2020). Effect of effective microorganisms on soil microbial properties and nutrient availability. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 20(1), 29-39.

 

 • STRUKTURA GLEBY
 • KOMPLEKS SORBCYJNY
 • DOSTĘPNOŚĆ SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH
 • NATUIRALNA ODPORNOŚĆ ROŚLIN
 • RETENCJA WODY
 • ODPORNOŚC NA STRES BIOTYCZNY
 • STRES SOLNY