Filozofia prof. Higa - GREENLAND Skip to main content

Korzystanie z Technologii EM jest ekonomicznym sposobem promowania zrównoważonego rozwoju z jak najmniejszym obciążeniem środowiska naturalnego. Profesor Higa szacuje, że dzięki Technologii EM możliwa jest produkcja żywności dla 10 miliardów ludzi, eliminując zagrożenie głodu. Przeznaczeniem rolnictwa jest konsekwentna dostawa żywności. Idealna forma rolnictwa, jak stwierdził Prof. Higa, pozwala nie tylko na produkcję najwyższej jakości żywności, ale także chroni środowisko, jego zasoby i zdrowie ludzkie, jednocześnie przynosząc sukces gospodarczy.

Dlatego też rolnictwo z wykorzystaniem EM ma następujące cele:

  • Produkcja żywności w celu utrzymania i poprawy zdrowia człowieka
  • Stworzenie sytuacji korzystnej ekonomicznie zarówno dla producentów jak i konsumentów
  • Realizacja założeń przez każdego użytkownika tej technologii
  • Szacunek dla przyrody i odpowiedzialność za środowisk

Dwudziestoletnie doświadczenie w zastosowaniu Technologii EM pozwala stwierdzić, że zapewnia ona określone i wymierne możliwości, takie jak:

  • Rozkład materii organicznej oraz poprawa działania nawozów
  • Recykling oraz zwiększenie dostępności składników pokarmowych dla roślin
  • Wiązanie azotu atmosferycznego
  • Zwalczanie patogenów w glebie
  • Udostępnianie źródeł nierozpuszczalnych składników odżywczych
  • Produkcja wielocukrów i ogólna poprawa mikroflory w celu agregacji gleby

Korzystanie z Technologii EM jest ekonomicznym sposobem promowania zrównoważonego rolnictwa i recyklingu, który jest przyjazny dla środowiska.