Hodowla ryb z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów - GREENLAND Skip to main content

Technologię EM można stosować w stawach hodowlanych na dwa sposoby; jako dodatek do pokarmu dla ryb oraz jako metodę oczyszczania środowiska wodnego. Dodawanie EM Probiotyk umożliwia większy przyrost masy ciała oraz poprawia kondycję i zdrowotność zwierząt hodowlanych. Ponieważ procesy metaboliczne mają taki sam przebieg u wszystkich organizmów żywych, EM Probiotyk ma również pozytywny wpływ na organizm ryb. Efektem poprawy funkcjonowania organizmu jest wzrost zdrowotności i kondycji ryb hodowlanych. Polepszenie kondycji tych zwierząt prowadzi do zwiększenia przyrostów masy ciała. Stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w zbiornikach wodnych przynosi dodatkowy efekt oczyszczania wody poprzez mineralizację resztek organicznych zalegających na dnie zbiorników.

Hodowla ryb z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów - obrazek

Ze względu na dużą ilość rodzajów pasz, metod zadawania, jak i typów stawów hodowlanych nie jest możliwe stworzenie jednolitej metody zastosowanie EM’ów w hodowli ryb. W przypadku pasz naturalnych, jak np.; zboża, najbardziej efektywne jest namaczanie pokarmu na czas 12 – 24 h przed karmieniem. Z praktyki wynika, że ziarna zbóż bardzo dobrze chłoną EM Probiotyk. Tę metodę, można zastosować również w przypadku granulatów, jednak wtedy efektywność może być niższa. EM Probiotyk można również podawać do karmników, i zadawać do wody w miejscu karmienia. W zależności od rodzaju paszy stosujemy dawkę od 4 – 20 l. EM Probiotyk na 100 kg karmy. Przed zastosowaniem EM Probiotyk, warto skonsultować się z doradcą firmy Greenland Technologia EM Sp. z o. o. , który pomoże dobrać optymalną dawkę i metodę podawania.

Tarliska i przesadki (hodowla od ikry do narybku):
0,5 litra EM Probiotyk/tydzień na 1000-litrowy kontener; należy podawać stale – dozować przez aerator, doprowadzalnik wody albo pompę cyrkulacyjną.

Podchowalnia
14 dni przed obsadzeniem zbiornika 2 litry EM Probiotyk/10 m3 wody,
1 litr EM Probiotyk/10 m3 wody co 14 dni do 3 tygodni (w ciepłej porze roku, przy temperaturze wody ponad 20 stopni, 1 x na tydzień).
EM Bokashi Probiotyk powinno stanowić 2 % paszy.

Baseny i sadze do tuczu ryb:
1 litr EM Probiotyk / 10 m3 doprowadzanej wody.
EM Bokashi Probiotyk powinno stanowić 2 % paszy.

Stawy karpiowe
Przygotowanie i nawożenie przed zasiedleniem:

 • nawożenie stawu karpiowego obornikiem jak zwykle; 200 kg zeolitu / 1 ha (albo podobna mączka skalna) i 20 kg proszku ceramicznego Super Cera C /1 ha
 • 1 tona EM Bokashi Probiotyk /1ha
 • 500 l EM Probiotyk / 1 ha
 • zalewanie stawów jak zwykle
 • 14 przed zasiedleniem zbiornika 2 litry EM Probiotyk /10 m3 wody
 • 1 litr EM BIO™/10 m3 co 14 dni do 3 tygodni (w ciepłej porze roku, przy temperaturze wody ponad 20 stopni, 1 x na tydzień)

Jeziora naturalne
Jeziora bogate w substancje odżywcze z tendencją do eutrofizacji- aplikujemy 1 litr EM Probiotyk na 10-100 m3 wody 2-3 razy na rok, aplikacja przez deszczowanie lub wleczone węże.
W przypadku silnej eutrofizacji i występowania gnijącego szlamu o grubości ponad 20 cm należy zasięgnąć porady specjalisty.

Biologiczne metody oczyszczania zbiorników wodnych oparte na Technologii Efektywnych Mikroorganizmów
Metoda ta jest całkowicie nieinwazyjna, nieszkodliwa dla środowiska oraz bezpieczna dla ryb i innych organizmów wodnych. Ponadto zastosowanie preparatów opartych na Efektywnych Mikroorganizmach pozwala na wzmocnienie zdrowotności ryb, poprawę fizjologii trawienia oraz większa skuteczność wyżerowania pokarmu. Efektem tych wszystkich przemian są większe przyrosty hodowanych ryb oraz poprawa walorów smakowych mięsa. Stosowane preparaty posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do wykorzystania tych środków w hodowli zwierząt.

Stosowania preparatów Technologii EM pozwala na uzyskanie odpowiednich zasobów biogenów. Właściwe ich dawkowanie wpływa na zahamowanie rozwoju nadmiaru roślinności wynurzonej (takiej jak pałka wodna czy trzcina) oraz zmniejszenie częstotliwości zakwitów.
Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w zbiornikach wodnych ma znaczący wpływ na osady denne. Preparaty te powodują mineralizację szlamu na dnie zbiorników. Efektem tego działania jest „przerobienie” tego osadu na piasek.

Proponowane metody rekultywacji mają na celu oczyszczenie zbiornika, likwidację osadu, zablokowanie procesów gnilnych, ograniczenie zakwitów toksycznych sinic, zwiększenie bioróżnorodności, a przez to poprawę warunków biologicznych zbiornika. Woda uzyska przejrzystość i przyjemny zapach.Zabiegi te powinny przyczynić się do przywrócenia funkcji kąpieliska, poprawienia warunków dla uprawiania sportów wodnych oraz rozwoju wędkarstwa sportowego.

Ze względu na ogromną różnorodność środowiska wodnego, dawki Efektywnych Mikroorganizmów na zbiornik wodny oblicza się na podstawie jego objętości i powierzchni. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta.

Stosując Efektywne Mikroorganizmy w zbiorniku wodnym uzyskamy:

 • poprawę jakości wody
 • dobrą przejrzystość wody
 • zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu
 • usunięcie nadmiaru osadu dennego – mułu, obumarłych części roślin
 • poprawę zdrowotności i ogólnej kondycji hodowanych ryb
 • zmniejszenie częstotliwości występowania toksycznych glonów i sinic (tzw. zakwity wody)
 • poprawę warunków biologicznych – lepsze warunki życia dla wszystkich żywych organizmów zasiedlających dany zbiornik wodny.