Japońska Technologia EM smakuje polskim krowom - GREENLAND Skip to main content

Dobra kiszonka powstaje w wyniku przekształcenia cukrów przez bakterie kwasu mlekowego w kwas mlekowy. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy materiał wyjściowy ma wystarczającą ilość cukrów, trawa jest szybko ścięta i przechowywana bez dostępu tlenu, jest dobrze dociśnięta. W trawie nadającej się do koszenia znajduje się 3-5% cukrów. Im później trawa zostanie skoszona, tym szybciej spada zawartość cukru – każdego dnia średnio o 1%. Należy dążyć do jak najszybszego więdnięcia trawy, gdy zawiera około 30-40 % suchej masy. Należy to osiągnąć w czasie nie dłuższym niż 20-30 godzin. Ścięcie krótkiej trawy i możliwie intensywne ugniecenie zmniejsza ilość powietrza w sianokiszonce, co sprzyja procesowi fermentacji. Istotne jest również, żeby pryzma z paszą została szybko przykryta lub w przypadku produkcji w belkach- natychmiastowo owinięta folią. W ten sposób minimalizuje się późniejszą wtórną fermentację, oraz powstawanie ognisk pleśni, straty wartościowych substancji i utratę masy. Dobre siano pachnie ładnie i nie pyli. Można je uzyskać tylko wtedy, gdy jest skoszone we właściwym czasie i szybko wysuszone, najlepiej w ciągu 2-3 dni.

Po skoszeniu siano przechodzi proces dojrzewania w stogu. Proces ten to fermentacja , którą sterują dobroczynne mikroorganizmy. Gwarantują, że siano podczas dojrzewania się nie przegrzewa. Jeśli siano się przegrzeje to zaczynają powstawać w nim szkodliwe grzyby. Fermentacją siana można sterować za pomocą EM Zakiszacz. Dostarcza się wówczas odpowiednią kompozycję mikroorganizmów, które zapewniają właściwy przebieg procesu fermentacji wszelkiego rodzaju kiszonek.

W badaniach naukowych wykazano, ze kiszonki przygotowane z dodatkiem EM Zakiszacz pozostają stabilne przez wyjątkowo długi czas, także w niekorzystnych warunkach przechowywania. Nie stwierdza się w nich obecności kwasu masłowego. W porównaniu z próbą kontrolną wykazuje wyższą zawartość pożądanego kwasu mlekowego, natomiast niższą kwasu octowego. Zapewnia to stabilność tlenową i dobrą jakość fermentacyjną.

W praktyce dobra kiszonka z EM’ami może całymi dniami leżeć na pryzmie w bezpośrednim kontakcie z powietrzem i się nie przegrzewa. Wysycha nie pleśniejąc. Dodatkową korzyścią ze stosowania Efektywnych Mikroorganizmów w produkcji kiszonki jest eliminacja procesu zagrzewania podczas przygotowania TMR.

O dobrej jakości kiszonki stanowi przede wszystkim jakość pokosu, dla tego bardzo ważne jest przygotowanie łąki i upraw. Technologia EM zapewnia efektywne produkty do poprawy jakości gleb i stymulacji roślin uprawnych. Dzięki temu można uzyskać lepszej jakości pokos, co przekłada się na dalszy proces produkcji kiszonki. Natomiast doskonała kiszonka gwarantuje lepszą strawność i wyższą produkcyjność zwierząt. Efektywne Mikroorganizmy nie tylko stymulują proces zakiszania paszy, warto zapoznać się z możliwościami tej technologii w zakresie eliminacji odorów, zapewnienia dobrostanu w budynkach inwentarskich, stymulacji procesów trawiennych i poprawie wykorzystania składników paszy a nawet profilaktyce schorzeń takich jak: mastitis, ketoza, i wiele innych.