Jak zwiększyć produktywność niosek? - GREENLAND Skip to main content

Stosowanie mikroorganizmów w hodowli zwierząt cieszy się powodzeniem. Zwiększają one dostępność pożywienia dzięki skutecznemu metabolizmowi w organizmie. Efektywne mikroorganizmy (EM®) są powszechnie stosowane w rolnictwie. Stymulują one aktywność mikroorganizmów glebowych oraz ich właściwości korzystne dla roślin. W przypadku zastosowań u zwierząt Efektywne Mikroorganizmy mogą wpływać na trawienie składników odżywczych w jelicie oraz na szybkość wchłaniania pokarmu. Znaczne zwiększenie fermentacji węglowodanów prowadzi do uzyskania najbardziej wydajnej przemiany energii w organizmie. Efektywne Mikroorganizmy składają się z wielu różnych mikroorganizmów naturalnie występujących w naturze. Wyniki badań z zastosowaniem tych mikroorganizmów przeprowadzone w hodowli zwierząt wykazują zwiększoną produktywność zwierząt po ich pobraniu. Ponadto rozpylenie tych mikroorganizmów w budynkach inwentarskich lub bezpośrednio na obornik prowadzi do znacznego ograniczenia występowania mikroorganizmów chorobotwórczych oraz odorów. EM Bokashi Probiotyk jest mieszanką paszową uzupełniającą, przeznaczoną do żywienia wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. 

Na podstawie badań prowadzonych na kurach nioskach, którym podawano EM Bokashi Probiotyk jako dodatek do paszy, uzyskano wyniki potwierdzające pozytywny wpływ preparatu na poszczególne parametry jaj.

Przez okres 90 dni nioski otrzymywały 3% dodatek EM Bokashi Probiotyk dodawany do paszy handlowej. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące niosek, pochodzące z wczesnego okresu niesienia. Dodanie do paszy EM Bokashi Probiotyk zwiększyło szybkość niesienia z 80% do 83%. Masa jaja wynosiła 63,71 g w grupie kontrolnej i 66,05 g w grupie otrzymującej suplement. Otrzymano ciekawe wyniki w odniesieniu do rozmiarów jaj. Na skutek podawania EM Bokashi Probiotyk długość jaj wzrosła o 5,93%, natomiast szerokość jedynie o 0,9%. Jednoznacznie stwierdzono że preparat zwiększa produktywność.

Dodanie do paszy EM Bokashi Probiotyk zwiększyło grubość skorupy jaj o 1,7%, natomiast masę skorupy o 3,85%. Masa skorupy jaja wpłynęła nie tylko na jej grubość, ale również zwiększyła masę i wielkość całego jaja. Chociaż grubość skorupy wzrosła jedynie o 7um, poskutkowało to znacznym obniżeniem pękania jaj. Pękanie jaj wynosiło 1,8% w grupie kontrolnej i 1,4% w grupie otrzymującej preparat. W związku z tym dodanie preparatu spowodowało obniżenie pękania jaj o 22,2%, wynikające ze zwiększonej grubości i masy skorupy.

W tabelach 2 i 3 przedstawiono odpowiednio dane dotyczące środkowego i późnego okresu niesienia. Całość wyników przedstawiała się podobnie w porównaniu do wczesnego okresu niesienia, jednak zakres poprawy jest nieco mniejszy niż ten, zaobserwowany we wczesnym okresie niesienia. Zastosowanie preparatu EM Bokashi Probiotyk znacznie zmniejszyło pękanie jaj do 100%. Spadła również liczba jaj małych i średnich, natomiast liczba jaj dużych i bardzo dużych wzrosła w tym samym okresie niesienia. Podawanie preparatu EM Bokashi Probiotyk nie zwiększyło pobierania paszy.

Tabela 1. Wpływ EM Bokashi Probiotyk na produktywność niosek we wczesnym okresie niesienia (dni 250-340).

Kontrola

EM Bokashi Prob.

Zmiana%

Szybkość niesienia (%)

80

83

3,75

Masa jaja (g)

63,71

66,05

3,67

Masa żółtka (g)

16,33

16,08

-1,53

Długość (mm)

57,48

60,89

5,93

Szerokość (mm)

44,66

45,06

0,90

Grubość skorupy (mm)

0,412

0,419

1,70

Masa skorupy (g)

7,27

7,55

3,85

Pękanie (%)

1,80

1,40

22,22

Rozmiar jaj (%)

małe

33,97

23,3

-31,41

średnie

59,15

63,08

6,64

duże

6,82

13,31

95,16

bardzo duże

0,06

0,31

417

Tabela 2. Wpływ EM Bokashi Probiotyk na produktywność niosek w środkowym okresie niesienia (dni 350-440).

Kontrola

EM Bokashi Prob.

Zmiana%

Szybkość niesienia (%)

77

79

2,60

Masa jaja (g)

65,33

67,53

3,37

Masa żółtka (g)

17,21

18,01

4,65

Długość (mm)

58,27

58,75

0,82

Szerokość (mm)

44,83

45,51

1,52

Grubość skorupy (mm)

4,31

4,39

1,86

Masa skorupy (g)

7,71

7,94

2,98

Pękanie (%)

1,4

0,7

-100

Rozmiar jaj (%)

małe

15,21

22,10

45,30

średnie

68,61

61,34

-10,60

duże

15,78

15,87

0,57

bardzo duże

0,40

0,69

72,5

Tabela 3. Wpływ EM Bokashi Probiotyk na produktywność niosek w późnym okresie niesienia (dni 450-540).

Kontrola

EM Bokashi Prob.

Zmiana%

Szybkość niesienia (%)

58

62

6,90

Masa jaja (g)

65,33

67,53

3,14

Masa żółtka (g)

17,21

18,01

6,39

Długość (mm)

60,15

61,18

1,71

Szerokość (mm)

45,7

45,98

0,61

Grubość skorupy (mm)

4,21

4,24

0,71

Masa skorupy (g)

7,98

8,15

2,13

Pękanie (%)

3,7

2,9

21,62

Rozmiar jaj (%)

małe

2,61

1,51

-42,15

średnie

52,49

48,09

-8,39

duże

41,89

41,96

0,17

bardzo duże

2,99

8,44

182

Podawanie preparatu EM Bokashi Probiotyk przez okres 3 miesięcy, przyniosło znaczące efekty w odniesieniu do poszczególnych parametrów jaj. Szybkość niesienia oraz masa jaj wzrosły odpowiednio o 3,75% oraz 3,67%. Chociaż szerokość jaj wzrosła jedynie o 0,9%, długość jaj uległa zwiększeniu o 5,93%. Grubość skorupy jaj wzrosła o 1,7%, natomiast pękanie jaj uległo redukcji o około 22%. Podsumowując, podawanie nioskom EM Bokashi Probiotyk zwiększa szybkość niesienia oraz masę jaj, oraz obniża pękanie jaj. A zatem preparat korzystnie wpływa na produktywność niosek.