Rewitalizacja zbiorników wodnych z EM - GREENLAND Skip to main content

Mikroorganizmy odgrywają znaczącą rolę w oczyszczaniu wód w przyrodzie. Nawet w najnowszych technologiach, jak np. metoda osadu czynnego, w której mikroorganizmy odgrywają znaczącą rolę. Potencjał samooczyszczania wody działa wydajnie w rodzimych, prawidłowo działających, bogatych ekosystemach. W zanieczyszczonych wodach na dnie zbierają się osady, zmienia się jej zapach i zaczynają dominować drobnoustroje gnilne. Prowadzi to do zmniejszenia wartości odżywczej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu ze zdolnością do samooczyszczania. Po dodaniu EM do zanieczyszczonych wód przejmuje on dominującą pozycję wśród mikroorganizmów i pomaga ożywić ekosystem, redukuje osad i nieprzyjemny zapach. Celem zastosowania EM nie jest doprowadzenie do stanu czystości wody jak po użyciu środków chemicznych, ale ożywienie rodzimej funkcji ekosystemu wodnego. W zależności od stopnia zanieczyszczenia, drenażu zbiornika i ilości wody, stosowanie EM powinno być różne.

Rewitalizacja zbiorników wodnych z EM - obrazek

Stosując Efektywne Mikroorganizmy w zbiorniku wodnym uzyskamy:
► poprawę jakości wody
► dobrą przejrzystość wody
► zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu
► usunięcie nadmiaru osadu dennego – mułu, obumarłych części roślin
► poprawę zdrowotności i ogólnej kondycji hodowanych ryb
► zmniejszenie częstotliwości występowania toksycznych glonów i sinic (tzw. zakwity wody)
► poprawę warunków biologicznych – lepsze warunki życia dla wszystkich żywych organizmów zasiedlających dany zbiornik wodny

Do rewitalizacji zbiorników wodnych możemy zastować, bądź EM Bio, lub EM Naturalnie Aktywny. Podstawowe dawkowanie preparatu wynosi 0,5l – 1l na 10m3 wody. Istotne jest wprowadzanie preparatu możliwie przy dnie zbiornika, gdzie zalega największa ilość substancji organicznej mającej ulec mineralizacji. Można to zrobić za pomocą rury lub lancy opryskiwacza.
Do rozkładu osadów dennych w zbiornikach o dużym stopniu zamulenia warto zastosować kule Bokashi.
Przygotowuje się je z gliny z dodatkiem EM Bokashi i EM•1®. Takie kule muszą być przygotowane co najmniej miesiąc wcześbuej, ze względu na proces ich dojrzewania.
Gotowe kule rzucamy do wody, w ilości 1 kuli na 1 m³ wody.