Rewitalizacja zbiorników wodnych za pomocą Technologii Efektywnych Mikroorganizmów - GREENLAND Skip to main content

Większość z nas wakacyjny czas kojarzy z pobytem 'nad wodą’‍, dlatego ogromnie nas cieszy, że Technologia EM ma dobroczynny wpływ na jakość wód w zbiornikach wodnych, przy których wypoczywamy. Posiadamy kilka pozytywnych przykładów regeneracji zbiorników wodnych, jak zalewy Dojlidach, Pińczowie czy Siemiatyczach. Po zastosowaniu rewitalizacji tych zbiorników wodnych Efektywnymi Mikroorganizmami są one czyste, zadbane i bezpieczne służąc mieszkańcom do rekreacji.

Zdjęcie: młodzież rzucająca kule Bokashi do zbiornika w Siemiatyczach

Stosując Efektywne Mikroorganizmy w rewitalizacji zbiorników wodnych uzyskamy:

  • poprawę jakości wody
  • dobrą przejrzystość wody
  • zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu
  • usunięcie nadmiaru osadu dennego – mułu, obumarłych części roślin
  • poprawę zdrowotności i ogólnej kondycji hodowanych ryb
  • zmniejszenie częstotliwości występowania toksycznych glonów i sinic (tzw. zakwity wody)
  • poprawę warunków biologicznych – lepsze warunki życia dla wszystkich żywych organizmów zasiedlających dany zbiornik wodny

Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w zbiornikach wodnych ma znaczący wpływ na osady denne. Preparaty zawierające EM powodują mineralizację szlamu, występującego na dnie zbiorników. Efektem tego działania będzie zmiana tego osadu na piasek.

Proponowane metody rekultywacji mają na celu oczyszczenie zbiornika, likwidację osadu, zablokowanie procesów gnilnych, ograniczenie zakwitów toksycznych sinic, zwiększenie bioróżnorodności, a przez to poprawę warunków biologicznych zbiornika. Woda uzyskuje przejrzystość i przyjemny zapach.

Biologiczne oczyszczanie wód za pomocą oryginalnej Technologii EM® to metoda bardzo skuteczna, wielokrotnie tańsza od metod mechanicznych i przede wszystkim trwała bowiem polega na zastosowaniu naturalnych mikroorganizmów i procesów, które zachodzą w środowisku.