Efektywne Mikroorganizmy w hodowli ślimaków - GREENLAND Skip to main content

EM Probiotyk to kompozycja różnych pożytecznych mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych i regeneracyjnych, która może być z powodzeniem  stosowania w hodowli ślimaków. Preparat ten wykazuje pozytywne oddziaływanie na organizmy ślimaków oraz na otaczające je środowisko.

EM dla ślimaków - obrazek

Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli ślimaków:

  • dodatek do paszy – efektywne mikroorganizmy stymulują naturalną odporność ślimaków i poprawiają ich zdrowotność oraz wydzielają w przewodzie pokarmowym liczne enzymy, które powodują lepsze wykorzystanie paszy. Zabieg ten powoduje również zakwaszenie paszy, rozkład mikotoksyn, konserwuje paszę i zapobiega pleśnieniu
  • opryski zasiedleniowe ( w pomieszczeniu i w parkach hodowlanych) celem tego zabiegu jest zasiedlenie pożytecznymi mikroorganizmami powierzchni użytkowych i ślimaków oraz wypieranie patogenów za środowiska. Ponadto opryski te przeciwdziałają gniciu i pleśnieniu oraz usuwają nieprzyjemne zapachy
  • oprysk w trakcie suszeniu ślimaków usuwa nieprzyjemny zapach oraz przyśpiesza osuszanie
  • ograniczenie rozwoju roztoczy w parku hodowlanym oraz w reprodukcji
  • do rozbudzania ślimaków po fazie hibernacji – zabieg ten powoduje zasiedlenie otoczenia skorupy i epifragmy ślimaka żywą pożyteczną mikroflorą, dodatkowo ogranicza rozwój szkodliwych mikroorganizmów i roztoczy. Powoduje również biologiczne czyszczenie i dezynfekcje oraz podnosi naturalną odporność i obniża poziom stresu

Dawkowanie:

  • do paszy – 5 litrów EM Probiotyk dla ślimaków / tonę paszy
  • opryski (10% roztwór):

1.) pomieszczenia: 20 l roztworu na 100 m2 – dwa razy w tygodniu (zamiast dezynfekcji chemicznej)
2.) parki hodowlane: 50 l roztworu na 1000 m2 – co 2-4 tygodnie

Dodatkowo w hodowli ślimaka można wykorzystać:

  • EM Probiotyk Bokashi – posypywanie ok. 30 g pod jeden stół paszowy raz w miesiącu. Zabieg ma na celu zapobieganie rozwoju pleśni pod paletami
  • EM Ogród – oprysk rośliny ochronnej w parku hodowlanym w dawce 2 l na 1000 m2 (2 l EM Ogród na ok. 50 l wody). Zabieg ten stymuluje wzrost, powoduje szybsze zagęszczenie i regenerację rośliny ochronnej. EM Ogród jest preparatem naturalnym, nieszkodliwym dla ślimaków. Zabiegi możemy wykonywać wielokrotnie w trakcie całego cyklu produkcyjnego