Zastosowanie Technologii EM w hodowli i chowie koni - GREENLAND Skip to main content

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów jest doskonałą ofertą dla hodowców koni, bez względu na charakter ich użytkowania. Preparaty Technologii EM mają zastosowanie w żywieniu, profilaktyce chorób przewodu pokarmowego, higienizacji środowiska i procesie produkcji pasz.

zastosowanie Technologii EM w hodowli i chowie koni - obrazek

EM Probiotyk®, który jest naturalnym środkiem wzbogacającym i stabilizującym mikroflorę przewodu pokarmowego, odpowiedzialną za prawidłowy przebieg procesów trawienia. Dodatkowo stymuluje odporność organizmu oraz powstrzymuje rozwój populacji bakterii chorobotwórczych, dzięki działaniu bakterii kwasu mlekowego i komórek drożdży. Wpływa także na redukcję emisji odorów co jest istotnym czynnikiem w utrzymaniu dobrostanu zwierząt.

EM Bokashi Probiotyk® jest mieszanką paszową uzupełniającą. Zawarte w preparacie mikroorganizmy wypierają z paszy szkodliwe patogeny (w tym grzyby produkujące mykotoksyny) i same zasiedlają to środowisko jednocześnie wytwarzając wiele pożytecznych dla zwierzęcia substancji. Zwiększa się przez to czystość i przyswajalność paszy. Preparat może być wstępnie wymieszany z paszami treściwymi. EM Bokashi Probiotyk umożliwia ograniczenie lub nawet zupełne wyeliminowanie potrzeby stosowania dodatków odpowiedzialnych za poprawę trawienia, usuwających mikotoksyny czy też zwiększających smakowitość paszy. Preparat dobrze miesza się z każdą paszą i poprawia jej strawność i smakowitość. Najlepsze efekty osiąga się stosując EM Bokashi Probiotyk regularnie.

Wpływ Efektywnych Mikroorganizmów na organizm konia można zaobserwować w postaci:

 • Zwiększonej odporności organizmu (wywołanie odporności nieswoistej która jest niezbędna przy użytkowaniu konia w zmiennych warunkach atmosferycznych, chroniąca organizm przed schorzeniami układu oddechowego). Wzrost odporności następuje poprzez wzmocnienie naturalnych barier ochronnych organizmu, wzrost ilości substancji ochronnych (np. lizozym) zabezpieczających organizm przed wniknięciem drobnoustrojów
 • Stabilizacji przewodu pokarmowego (a w szczególności okrężnicy małej i dużej) poprzez:

► Zapobieganie zbijania się treści pokarmowej co może doprowadzić do atonii przewodu pokarmowego i zalegania treści pokarmowej

► Zapobieganie rozwojowi mikroflory powodującej rozkład gnilny treści pokarmowej powodujące wzdęcia (kolki koni w okresach braku ruchu zwierzęcia)

 • Wspomaganie procesów trawienia poprzez rozkład mykotoksyn
 • Wspomaganie procesów trawienia poprzez fermentację pasz włóknistych
 • Poprawa smakowitości paszy przy zadawaniu do paszy lub oprysku paszy
 • Zwiększone wykorzystanie z paszy substancji pokarmowych, energetycznych, białkowych oraz minerałów i witamin
 • Zapobieganie rozwojowi chorób kopyt o podłożu mikrobiologicznym

► Zmiana pH treści pokarmowej paszy

► Zasiedlenie środowiska pożytecznymi mikroorganizmami i wypieranie mikroflory chorobotwórczej

Pierwsze podanie EM’ów powinno nastąpić w drugiej dobie życia w ilości 10 – 30 ml w podane bezpośrednio do pyska. Tak samo postępujemy w przypadku wystąpienia biegunki u źrebiąt gdzie dawka preparatu powinna być zwiększona do 50 ml dziennie w dwóch podaniach rano i wieczorem. Należy kontynuować podawanie preparatów przez minimum 1 tydzień lub po unormowaniu się konsystencji kału.

Bardzo istotnym elementem w profilaktyce zdrowia koni jest dbałość o higienę środowiska, czyli wnętrza stajni, padoku oraz pryzmy obornikowej. W tych miejscach spotykamy mamy do czynienia z następującymi problemami:

 • odory
 • mikroflora patogenna
 • inwazje much
 • zagrzewanie i gnilny rozkład obornika

Zastosowanie Technologii EM pomoże w znaczącym stopniu ograniczyć bądź całkowicie wyeliminować te problemy. Opryski stajni (podłogi i ściany w całym budynku, na posadzki i na ściółkę w boksach) zniwelują poziom emisji gazów, zasiedlą powierzchnię pożyteczną mikroflorą i zredukują populacje much (bakterie kwasu mlekowego rozkładają substancje organiczne niezbędnego rozwoju larw much). Zaszczepienie ściółki jeszcze w stajni przyspieszy proces kompostowania obornika i zapobiegnie jego zagrzewaniu, gniciu i stratom składników.

DAWKOWANIE

Przy zastosowaniu Efektywnych Mikroorganizmów® wyróżniamy 2 okresy, zasiedlenia i standardowego stosowania (podtrzymujący)

EM Probiotyk i EM Bokashi Probiotyk mogą być stosowane zamiennie w żywieniu, natomiast w higienizacji należy stosować roztwory EM Probiotyk.

OKRES ZASIEDLANIA

WODA

PASZA

WODA + PASZA

EM PROBIOTYK

EM BOKASHI

EM PROBIOTYK

EM BOKASHI

Militr / dziennie

Gram/ dziennie

Militr / dziennie

Gram/ dziennie

KONIE DOROSŁE

100 – 150

150 – 200

50

100 – 150

ODSADKI

50

60

20

40

ZREBAKI

20 – 40

25 – 45

20

30

OKRES STANDARDOWEGO ZASTOSOWANIA

WODA

PASZA

WODA + PASZA

EM PROBIOTYK

EM BOKASHI

EM PROBIOTYK

EM BOKASHI

Militr / dziennie

Gram/ dziennie

Militr / dziennie

Gram/ dziennie

KONIE DOROSŁE

80 – 100

90 – 120

40

60 – 80

ODSADKI

50

60

20

40

ZREBAKI

20 – 40

25 – 45

20

30

OPRYSK KOPYT
W przypadkach występowania zagrożenia chorób puszki kopytowej o podłożu mikrobiologicznym w okresie pierwszych trzech miesięcy stosowania Preparatów EM w dawce pokarmowej należy wspomóc działanie Technologii EM poprzez zastosowanie oprysków 20% roztworem EM Probiotyk.

Okres stosowania

Ilość oprysków

I TYDZIEŃ ROZPOCZĘCIE

Codziennie

II – IV TYDZIEŃ

2 razy w tygodniu

POZOSTAŁE MIESIĄCE

1 – 3 razy w miesiącu

PO ZABIEGACH NA KOPYCIE

Codziennie przez 7 dni

W przypadkach urazów puszki kopytowej wraz z przerwaniem jej ciągłości lub odgniecenia przez kamienie można wykonać moczenie w roztworze 10% EM PROBIOTYK przez okres 1 tygodnia.

OPRYSK BOKSÓW
Rozpoczęcie zadawania Preparatów EM do dawki pokarmowej należy także uzupełnić opryskami boksów koni. Opryski można wykonywać w obecności zwierząt . W pierwszym okresie stosowania opryskujemy cały boks wraz ze ścianami, posadzką oraz sprzętem do karmienia i pojenia. Po tygodniu stosowania opryskujemy tylko posadzki po oczyszczeniu ze ściółki. Opryski wykonać 20% roztworem EM Probiotyk w ilości 50 ml roztworu/m². W pierwszym miesiącu opryski wykonujemy 2-3 razy w tygodniu, w późniejszym czasie 1-2 razy w miesiącu, najlepiej po każdym usunięciu ściółki.

OPRYSK PADOKU
Stosujemy w przypadkach dużego zagrożenia występowania chorób o podłożu mikrobiologicznym lub dużego zanieczyszczenia poprzez odchody koni. Opryski należy wykonywać przynajmniej 2 razy w roku (wiosną i jesienią), 1 litr EM Probiotyku / 100 m², w rozcieńczeniu z wodą.