EM – najlepsza formuła dla roślin motylkowatych - GREENLAND Skip to main content

EM - najlepsza formuła dla roślin motylkowatych - obrazek

Zawarte w preparatach EM bakterie azotowe uczestniczą w wiązaiu azotu atmosferycznego i dostarczaniu go do korzeniu roślin motylkowych.

EM NATURALNIE AKTYWNY® to płynny nawóz organiczny poprawiający strukturę i żyzność gleby, oraz wspierający kondycję i zdrowie roślin. Zawiera skoncentrowana dawkę Efektywnych Mikroorganizmów®, w których skład wchodzą wyspecjalizowane grupy mikroorganizmów glebowych, w tym bogata populacja bakterii azotowych (Azotobakter i inne).

Zalety pracy z Efektywnymi Mikroorganizmami® w uprawie fasoli

  • uczestniczą w tworzeniu brodawek na korzeniach roślin motylkowatych
  • wiążą azot atmosferyczny i w formie jonu amonowego dostarczają go roślinie
  • wspomagają transport innych składników pokarmowych z gleby do rośliny
  • pomagają utrzymać pożądaną strukturę gleby
  • ograniczają negatywne następstwa monokultury motylkowatych (choroby i szkodniki glebowe) poprzez próchniczny rozkład materii organicznej

Dawkowanie
Standardowa dawka wynosi 20 l EM Naturalnie Aktywny na 1hektar
Dawka zwiększona do 40l EM Naturalnie Aktywny na1hektar powinna być stosowania na:
► gleby ze zniszczoną strukturą
► gleby użytkowane w monokulturze
► gleby z niskim pH

Aplikacja

Nasiona zaprawione

Całość dawki EM Naturalnie Aktywny w minimum 300 litrach wody w postaci oprysku wykonywanego przedsiewnie. Oprysk wykonać najlepiej przed mechaniczną obróbką gleby, tak aby preparat znalazł się w górnej warstwie gleby. Preparat będzie oddziaływał zarówno na glebę jak i roślinę. W praktyce najczęściej stosowany jest oprysk przed agregatem uprawowym. Jeśli preparat nie został zastosowany przedsiewnie możliwa i wskazana jest jego powschodowa aplikacja na wilgotną glebę.

Nasiona niezaprawione

Z podstawowej dawki EM Naturalnie Aktywny część przeznaczyć na zaprawienie nasion bezpośrednio przed wysiewem. Pokryć nasiona roztworem 0,5 litra EM Naturalnie Aktywny + 1-2 litry wody na 80-100 kg nasion bezpośrednio w dniu siewu.
Resztą preparatu zaszczepić pole j/w.

Dodatkowe uwagi:

  • Preparatów EM nie należy stosować łącznie z preparatami grzybobójczymi i herbicydami w mieszaninie zbiornikowej
  • Preparaty EM są mieszalne z większością nawozów dolistnych i odżywek
  • Minimalna temperatura gleby dla zabiegu wiosennego EM wynosi 7 stopni
  • Po zabiegu EM należy zachować min.7 dniowy okres karencji na zabiegi chemicznymi środkami grzybobójczym

Powyższa instrukcja ma zastosowanie do wszystkich roślin motylkowatych : soi, bobu, fasoli, łubinu, lucerny i in.