Terminarz stosowania Technologii EM w uprawie tytoniu - GREENLAND Skip to main content
Uprawa

Terminarz stosowania Technologii EM w uprawie tytoniu

By 2 marca 20175 maja, 2022No Comments

Zdrowa gleba jest pierwszym i najbardziej oczywistym uwarunkowaniem rozwoju roślin. Zdrowa gleba to mniej problemów w trakcie wegetacji i element sukcesu przy obfitych zbiorach a powodzeniu sprzyja dobrze ukorzeniające się rozsada.

Terminarz stosowania Technologii EM w uprawie tytoniu - obrazek

Zalety pracy z Efektywnymi Mikroorganizmami® w uprawach tytoniu:

 • wyższy plon o lepszej jakości handlowej, co przejawia się większą ilością towaru kwalifikowanego do wyższych klas jakościowych
 • mniejsze problemy z chorobami i szkodnikami (często ich całkowite wyeliminowanie), co zdecydowanie zmniejsza koszty produkcji
 • ograniczenie negatywnych następstw monokultury tytoniu
 • rozsada odporniejsza na niekorzystne warunki pogodowe
 • lepsze wykorzystanie nawozów

Preparaty EM są przydatne na każdym etapie produkcji tytoniu:

I typ zabiegu – produkcja rozsady

Korzyści w postaci wyrównanej rozsady z doskonale rozwiniętym systemie korzeniowym, co przełoży się na bardzo dobre przyjęcia rozsady i równomierny rozwój roślin. Stosujemy preparat EM Ogród. Roztworem 1% preparatu zraszamy (0,1 litra EM Ogród na 10 litrów wody) rozsadę w proporcji 10 litrów roztworu na 10 metrów kwadratowych rozsady. W razie potrzeby roztwór można wpłukać głębiej polewając rozsadę dodatkową warstwą wody. W czasie produkcji rozsady zabieg roztworem EM Ogród powtarzamy od 3 do 5 razy. Przy produkcji tytoniu w multiplatach wystarczy zastosować roztwór 0,5% – 50 ml EM Ogród -10 l wody.
Ostatni raz podlewamy rozsadę w dniu sadzenia, opcjonalnie dodając do 10 litrów roztworu EM Ogród 20 ml preparatu EM5

II typ zabiegu – trakcie przedsiewnej uprawy gleby

Zaszczepienie gleby mikroorganizmami jest najważniejszym zabiegiem. Podstawowa dawka EM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi od 20l do 40l/ha w minimum 300 litrach wody i opcjonalnie od 1 do 4 litrów EM5, w zależności od intensywności występowania chorób grzybowych w poprzednich latach. W przypadku braku zmianowania zalecana wyższa dawka preparatu. Zabieg najlepiej przed wysadzaniem rozsad, po ustąpieniu nocnych przymrozków. Zaleca się po oprysku wymieszanie gleby (np. bronowanie). Można przed wymieszaniem gleby zaaplikować nawozy mineralne i dopiero wtedy wymieszać glebę.
Taki zabieg poprawia strukturę gleby i zapobiega stratom składników pokarmowych.

III typ zabiegu – oprysk bezpośrednio na rośliny (dolistnie)

Efekt zabiegu to profilaktyka, ochrona i stymulacja wzrostu. W uprawie tytoniu warto wykonać taki zabieg przynajmniej 2 razy w trakcie wzrostu.
Oprysk EM Naturalnie Aktywnym i EM5 w proporcji 10 l EM Naturalnie Aktywny łącznie z 2 litry EM5 w minimum 300 litrach wody na hektar.
Opcjonalnie w przypadku, gdy zależy nam na intensyfikacji wzrostu lub regeneracji rośliny po warunkach stresowych preparat można zastosować 2 litrowy dodatek preparatu EM Ogród. Zabieg tego typu zabezpiecza prawidłowy przebieg fotosyntezy.
Konieczne jest zachowanie karencji po zabiegach herbicydowych i fungicydowych przynajmniej 14 dni po oprysku lub 5 dni przed opryskiem pestycydem.
Zabieg najlepiej wykonać dyszami średnio lub drobnokroplistymi. Zabieg można przeprowadzić w trakcie deszczu.

Najlepsze terminy na wykonanie tego typu zabiegu to:

 • warunki stresowe dla rośliny (opryski przed, po i w trakcie warunków stresowych)
 • bezpośrednio przed mechanicznymi zabiegami usuwania chwastów i spulchniania gleby (uzyskamy wzmocnienie efektu spulchnienia ziemi oraz zasiedlimy EM’ami wmieszane w glebę ścięte chwasty – nie będą one pożywką dla patogenów i szybciej się rozłożą)
 • opady deszczu

Dodatkowe uwagi:

Dawka większa startowa niż 20 litrów EM Naturalnie Aktywny polecana jest dla gleb zdegradowanych w których materia nie rozkłada się, lub rozkłada się w sposób gnilny, a gleba ulega erozji.
Preparatów EM nie należy stosować łącznie z preparatami grzybobójczymi i herbicydami. Jeśli to możliwe zaleca się wykonać zabieg EM na 7 dni przed lub 14 dni po zastosowaniu środków grzybobójczych i herbicydów.
Warto wykorzystać pozytywne oddziaływanie preparatów na rośliny w trakcie całej wegetacji uwzględniając okresy intensywnego wzrostu i warunków stresowych
Zabiegi z oryginalnym EM w trakcie wegetacji można połączyć z wysokiej jakości nawozami dolistnymi.

IV typ zabiegu – oprysk po zbiorach na resztki
Zabieg EM Naturalnie Aktywny ma 3 podstawowe korzyści:
1) rozkład resztek tytoniu jak i pozostałości pestycydów
2) ograniczenie rozwoju w glebie patogenów
3) poprawienie fizycznych parametrów gleby
Ze względu na te funkcje i możliwości preparatu należy dobrać jego dawkowanie, które w przypadku resztek tytoniowych przeciętnie zawierają się w zakresie od 20 do 40 litrów EM Naturalnie Aktywny na 1h plantacji

Dawka 20 litrów EM Naturalnie Aktywnyjest wystarczająca jeśli:

 • w danym roku wiosną lub latem w uprawie tytoniu stosowane były EM’y
 • plantacji tytoniu nie nękały intensywnie choroby i szkodniki

Dawka większa niż 20 litrów EM Naturalnie Aktywnyjest potrzebna gdy:

 • tytoń w danym roku intensywnie porażony był atakiem szkodników i chorób
 • tytoń był uprawiany drugi rok na tym samym stanowisku lub będzie uprawiany na tej samej działce w przyszłym roku

Stosowanie
Preparat należy rozcieńczyć z wodą 200-500 litrów na 1 hektar. Oprysk należy wykonać w zależności od dostępnego sprzętu na rozdrobnione resztki tytoniu przed zmieszaniem ich z glebą, lub bezpośrednio przed talerzowaniem lub orką.

Znaczenie prawidłowego rozkładu resztek po zbiorze tytoniu z wykorzystaniem Technologii EM®

Jednym z ważniejszych problemów, z jakim borykają się plantatorzy tytoniu jest zagospodarowanie dużej ilości resztek. Ze względu na właściwości biochemiczne i późny termin zbioru proces rozkładu i mineralizacji tego typu materiału roślinnego na związki łatwo przyswajalne dla roślin przebiega wolno. Ponadto nieprawidłowy proces rozkładu stwarza wiele problemów:

 • zagrożenie wtórnej infekcji chorobotwórczymi bakteriami, grzybami i wirusami zgromadzonymi w dużych ilościach na materiale zielonym, szczególnie w niekorzystnych dla zdrowotności tytoniu latach
 • możliwość bezpiecznego przezimowania na resztkach szkodników tytoniu
 • zaburzenie obiegu składników pokarmowych i nieprawidłowe odżywianie roślin w następnym sezonie wegetacyjnym
 • pogorszenie się parametrów gleby, w tym tworzenia się podeszwy płużnej oraz osłabienie możliwości magazynowania wody w glebie i nasilenie wypłukiwania z niej składników pokarmowych

Możliwość rozkładu i mineralizacji resztek przy pomocy EM ma duże znaczenie praktyczne ze względu na przyspieszenie i optymalizację procesu rozkładu materii w efekcie czego składniki odżywcze zgromadzone w resztkach pozostają zachowane, a uzyskany nawóz jest bogatym źródłem składników pokarmowych i zmniejsza zapotrzebowanie danego pola na nawozy. Materia nie gnije, ale próchnieje. Ponadto EM’y biologicznie higienizują glebę, z jednej strony zmniejszając możliwość rozwoju szkodliwych dla tytoniu grzybów, bakterii i wirusów, a z drugiej szybko przetwarzając materię stwarzają niekorzystne warunki dla przezimowania w glebie uciążliwych szkodników atakujących zarówno korzenie jak i zielone części roślin.
Należy też zwrócić uwagę, że wartość składników pokarmowych zgromadzonych w resztkach może przekraczać nawet 500 złotych na powierzchni 1 hektara. Ponadto EM wzbogaca glebę w bezcenny element jakim jest próchnica. Wartość składników odzyskanych dzięki EM przekroczy koszt zastosowania preparatu.