Korzyści ze stosowania Efektywnych Mikroorganizmów w produkcji jaj - GREENLAND Skip to main content

W opinii publicznej krąży niezliczona ilość informacji dotyczących klas jajek dostępnych w sklepach. Anonimowi internauci dzielą się swoją „wiedzą” na temat okrutnego traktowania kur w chowie klatkowym co wpływa na obniżenie jakości jaj uzyskiwanych z ferm tego typu. Niestety wiele osób nie ma pojęcia o tym, że istnieją rasy kur na zasadzie selekcji przystosowane do chowu w klatkach.

Hodowco, nie daj się zrobić w jajo - obrazekPasza którą dostają jest w rzeczywistości wolna od stymulatorów wzrostu, hormonów i antybiotyków, a ponad to jest zbilansowana, tak aby dostarczać odpowiednią ilość składników potrzebną do życia i produkcji jaj. Jaj mamy w bród, mamy też wybór, lecz czy do końca świadomy.

Dziś kury nie dzielą się na rasy, takie jak sussex, leghorn, czy polbar. W dzisiejszych czasach mamy linie produkcyjne niosek o białej lub brązowej skorupie. Nioski dzięki specjalnym programom świetlnym i żywieniowym produkują nawet 330 jaj rocznie. Zamknięcie niosek do klatek gwarantuje konsumentom pełne bezpieczeństwo.Najbardziej niebezpiecznym roznosicielem zarazków, takich jak ptasia grypa, są dzikie ptaki. Kury wolno biegające zawsze mogą się zetknąć z ich odchodami, klatkowe – nigdy. Tuż po wykluciu, kiedy kurczę wyjęte zostanie z inkubatora, otrzymuje bogaty program szczepień, powtarzany po kolejnych czterech tygodniach. Każdy kurnik, jeśli jest w nim więcej niż 500 ptaków, musi być pod stałym nadzorem lekarza weterynarii. Jeśli ptaki w czasie chowu otrzymują jakiekolwiek leki, zanim przejdą do dalszego użytkowania muszą odbyć odpowiednio długą karencję. Jeśli konsument uzna, że jajko kupione w sklepie mu zaszkodziło, w ciągu kilku godzin wiadomo, z jakiej fermy pochodziło, co zjadła kura, która je zniosła, i kto wyprodukował tę paszę. A w jaki sposób ograniczyć niebezpieczeństwo związane z jakością paszy, spadkami temperatur, stresem? Dzięki zastosowaniu EM Probiotyk i EM Bokashi Probiotyk możemy osiągnąć takie korzyści jak: lepsze wykorzystanie składników zawartych w paszy, większe przyrosty, poprawę kondycji fizycznej zwierząt oraz ich funkcji fizjologicznych. Poprzez dodatek Efektywnych Mikroorganizmów do paszy lub wody, a także opryski lub zamgławianie pomieszczeń ograniczamy emisję gazów takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptan metylowy a także trójetyloamina. Pozytywne rezultaty przynosi systematyczne stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów™ w hodowli zwierząt tj.: łagodny przebieg zatruć pokarmowych spowodowanych paszą i przyśpieszony powrót do zdrowia, uregulowane procesy trawienne, ułatwione gojenie ran, zwiększenie odporności na choroby. Właściwości Efektywnych Mikroorganizmów wykorzystuje się także przy przerobie pomiotu na wartościowy kompost. EM™ wykazuje szczególną efektywność w ogólnej poprawie warunków sanitarnych, neutralizacji uciążliwych zapachów w budynkach inwentarskich i na fermach np. obniżają emisję amoniaku i eliminują szkodliwe bakterie typu E. coli i Salmonella.

Łatwe stosowanie i tajemnica skuteczności

Mikroorganizmy zawarte w preparatach EM koegzystują ze sobą i są fizjologicznie kompatybilne. Po wprowadzeniu do środowiska, czy jest to przewód pokarmowy, czy pomieszczenia inwentarskie, zasiedlane jest przez pożyteczną mikroflorę, która zabezpiecza przed rozwojem patogenów. Gwarancją skuteczności jest systematyczne stosowanie. EM’y możemy podawać z wodą, paszą lub w formie zamgławiania i oprysku. Nie wymaga to dodatkowych nakładów finansowych na specjalistyczny sprzęt, z powodzeniem wystarczy opryskiwać plecakowy, lub zraszacze.

Kompost – bogactwo składników

Pomiot bogaty w składniki nawozowe może być kompostowany w gospodarstwie w miejscu jego składowania w czasie o połowę krótszym niż dotychczas. Dzięki stosowaniu EM’ów zmniejszy się uciążliwość związana z jego zapachem, a objętość zmniejszy się nawet do 60%. Przekompostowanie z EM nie wymaga przewracania pryzmy, proces zachodzi beztlenowo a uzyskujemy wspaniały nawóz który można odsprzedać i zarobić na nim.

EM – oszczędności

Systematyczne stosowanie EM’ów przynosi wymierne korzyści, dzięki oszczędnościom na paszy która jest lepiej wykorzystywana przez ptaki, dzięki ograniczeniu leków i poprawie warunków sanitarnych, ograniczeniu emisji szkodliwych gazów.