Nowy wóz strażacki dla OSP w Oblasach - GREENLAND Skip to main content

Podczas dożynek gminnych w Janowcu 22 sierpnia nasza firma otrzymała oficjalne podziękowania za wsparcie finansowe zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblasach.

Nowy samochód strażacki zabudowany na podwoziu MAN TGM zastąpił w jednostce ponad 20-letniego Stara 244. Na wyposażeniu posiada on zbiornik wody o pojemności 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 400 litrów, autopompę o wydajności 2400 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, instalację zraszaczową i maszt oświetleniowy. Wóz strażacki został nabyty ze środków budżetu państwa, gminy Janowiec, wkładu własnego druhów z OSP i środków przekazanych przez lokalnych darczyńców, w tym firmę Greenland Technologia EM.

– Dla całej społeczności lokalnej to bardzo ważne aby strzegąc naszego bezpieczeństwa niezawodna drużyna OSP w Oblasach mogła dysponować nowoczesnym sprzętem gaśniczym. Cieszymy się, że i my mogliśmy mieć w tym swój skromy udział – powiedziała Pani Prezes Paulina Zajączkowska odbierając z rąk Wójta Gminy Janowiec i przedstawicieli OSP pamiątkową tabliczkę informującą o tym fakcie.