Uzdatnianie gnojowicy - GREENLAND Skip to main content

Gnojowica w dawnych czasach była traktowana jako zło konieczne. Obecnie jednak traktuje się ją jako cenny nawóz wieloskładnikowy. Dodatkowym jej atutem jest to, że występujący w niej azot, fosfor i potas są w formach łatwo przyswajalnych dla roślin. Aby jednak gnojowica stała się wydajnym, łatwym do użycia i wolnym od patogenów nawozem należy ją odpowiednio przerobic i przechowywać. Preparaty mikrobiologiczne oparte na technologii Efektywnych Mikroorganizmów skutecznie usprawniają procesy związane z obróbką i podniesieniem parametrów użytkowych gnojowicy i innych nawozów naturalnych. 

Gnojowica jest obecnie najpopularniejszym nawozem naturalnym pochodzącym z produkcji zwierzęcej. Ma ona dużą wartość nawozową, lecz jej składowanie i obróbka wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych i wiążą się z wieloma wyzwaniami technologicznymi. Jednym z najtrudniejszych zagadnień związanych z gnojowicą jest problem jej niejednorodności, co objawia się powstawaniem „kożucha” i osadów. Ich usuwanie jest bardzo uciążliwe i kosztowne. Gnojowica i inne nawozy naturalne często przenoszą na glebę patogeny takiej jak np. salmonella, czy też bakterie coli, które mogą wywoływać wtórne zakażenia mikrobiologiczne. Innym problemem są gazy odorowe, które negatywnie wpływają na dobrostan zwierząt znacznie obniżając efektywność hodowli. Ograniczenie wydzielania amoniaku, metanu, oraz tlenków azotu podczas bieżącej produkcji i gromadzenia gnojowicy, obornika czy pomiotu jest wyzwaniem dla hodowcy.

Skład gnojowicy bydlęcej makroelementy w (%): azot- 0,45%; fosfor- 0,2%; potas- 0,6%;sód- 0,09%;magnez- 0,1%; wapń-0,3%,

mikroelementy w (mg/kg): bor-3,5, miedź- 3,7, mangan- 18,7, cynk-20, molibden- 0,3 i kobalt- 0,15

Skład gnojowicy świńskiej makroelementy w (%): azot- 0,64%; fosfor- 0,4%; potas- 0,3%; sód- 0,09%; magnez- 0,1%; wapń- 0,3%

mikroelementy w (mg/kg): bor-3,0; miedź-10,4; mangan-21,4; cynk-39,7, molibden-0,17, kobalt-0,09

Około 60% azotu zawartego w gnojowicy występuje w związkach łatwo przyswajalnych dla roślin, a fosfor i potas są wykorzystywane w takim samym stopniu, jak z nawozów mineralnych. Straty azotu zachodzące podczas przechowywania gnojowicy można zmniejszyć poprzez przykrycie zbiorników, ale jest to bardzo kosztowne. Jeśli chcemy tego uniknąć, jednocześnie otrzymać doskonały nawóz pozbawiony zapachu to powinniśmy zastosować Efektywne Mikroorganizmy®.

Poszczególne mikroorganizmy wchodzące w skład EM® zostały tak dobrane, że funkcjonują na zasadach synergii i symbiozy, skutecznie współdziałają i uzupełniają się, co ułatwia im przetrwanie w zmiennych i trudnych warunkach. Jest to unikalna cecha preparatów EM® dająca im przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami. Komplet enzymów wniesionych przez poszczególne szczepy oraz ich bieżąca aktywność umożliwia przyjazny dla środowiska rozkład materii ze znaczną redukcją emisji gazów odorowych. Efektywne Mikroorganizmy EM® wydajnie przekształcają odchody, zapobiegają tworzeniu lub redukują warstwę kożucha, poprawiają homogeniczność gnojowicy.

Stosując Efektywne Mikroorganizmy można:

  • upłynnić gęstą gnojowicę
  • zredukować kożuch i uciążliwe osady
  • znacząco zmniejszyć emisję uciążliwych gazów związanych z produkcją zwierzęcą, zarówno w obiekcie jak i na etapie aplikacji uzdatnionego nawozu na glebę
  • zmniejszyć wilgotność ściółki i zapobiec jej gniciu
  • przyspieszyć próchniczny rozkład obornika i pomiotu
  • ograniczyć zagrzewanie pryzm kompostowych (straty składników)

EM NATURALNIE AKTYWNY® doskonale sprawdza się do standardowego zastosowania w większości warunków produkcyjnych. Skutecznie redukuje kożuch i rozkłada osady na dnie zbiornika z gnojowicą.

 

 

 

EM BIO® jest specjalistycznym preparatem zawierającym EM’y przeznaczonym do uzdatniania szczególnie opornych osadów i zanieczyszczeń pochodzących z oczyszczalni ścieków. Może on być stosowany zamiennie z EM Naturalnie Aktywny® w wyjątkowo wymagających warunkach.

 

 

 

Dobre rady, czyli jak prawidłowo wprowadzić Efektywne Mikroorganizmy do swojego gospodarstwa.

Ponieważ EM optymalizuje przetwarzanie masy organicznej, można podawać go razem z paszą dla zwierząt w formie sypkiej EM Bokashi Probiotyk lub w formie płynnej do wody dla zwierząt jako EM Probiotyk. Zabiegi te mają na celu wprowadzenie pożytecznej mikroflory do ciała zwierzęcia tak, aby mógł się zacząć proces rozkładu paszy już w trakcie trawienia. Dzięki nim można uniknąć procesów gnilnych w układzie pokarmowym, a następnie w gnojowicy i oborniku oraz podczas rozkładu tych nawozów w glebie. Tak samo ważne jest zapobieganie procesom gnilnym w całej oborze czy chlewni oraz na wybiegu. W tym celu rolnicy powinni całą oborę czy chlewnię spryskać wodnym roztworem EM Probiotyk oraz bezpośrednio do gnojowicy lub na pryzmę obornika zastosować preparat EM Naturalnie Aktywny (lub EM BIO). Dzięki tym zabiegom ogranicza się emisję odorów w oborze czy chlewni i w ich okolicy, ponieważ mikroorganizmy zawarte w EM w szybkim tempie rozkładają kał i mocz, z których normalnie ulatniają się szkodliwe gazy i przez to poprawiają mikroklimat obiektów inwentarskich i stan zdrowotny zwierząt. Dodatkowo ogranicza się rozwoju mikroorganizmów patogennych i zmniejsza populacje much.

Jeśli w gospodarstwie stosuje się technologię EM do karmienia i dezynfekcji, to po osiągnięciu pewnej stabilizacji mikrobiologicznej docelowo wystarczy dodawać tylko 1 l EM Naturalnie Aktywny na 10 m3 gnojowicy raz na 4-6 tygodni. Jeśli pozytywne bakterie w niewystarczającym stopniu zasiedliły zbiornik to po opróżnieniu pozostałą ilość powinno się zaszczepić 1 l EM Naturalnie Aktywny na 1-5 m3. Proces rozkładu objawia się tym, że gnojowica zaczyna kipieć i przestaje tworzyć się na niej powierzchniowa warstwa kożucha oraz szlamu dennego, a całość jest jednorodna i łatwa do aplikacji na polu.

Gnojowicę do gleby można wprowadzać przedsiewnie lub pogłównie, najlepiej bezpośrednio za pomocą węży rozlewowych połączonych z zębami kultywatora. Dawki gnojowicy należy ustalać według zawartości działającego azotu, a jego zawartość oblicza się poprzez pomnożenie zawartości azotu całkowitego przez równoważnik nawozowy. W przypadku gnojowicy wynosi on 0,5 dla terminu jesiennego i 0,6 dla wiosennego. Roczna dawka gnojowicy nie powinna przekraczać 45 m3/ha, co zgodnie z Dyrektywą Azotanową daje nam dawkę 170 kg azotu na hektar.