Podróże kształcą – program wymiany studenckiej w Greenland Technologia EM - GREENLAND Skip to main content

Podróże kształcą. Wśród wielu przykładów, mogących stanowić dowód na zasadność tego twierdzenia, są podróże związane z wymianą studencką. Jest to dobry sposób na połączenie nauki z możliwością pogłębienia zawodowych umiejętności. W tym też celu naszą firmę odwiedził niespodziewany gość z Ekwadoru. Vadim spędził z nami kilka pracowitych miesięcy podczas praktyk studenckich 10 lat temu, poznając tajniki Technologii EM. Było to możliwe dzięki programowi wymiany studentów Earth University na Kostaryce.

program wymiany studenckiej w Greenland - fot 2Program nauczania Earth University jest akredytowany przez Kostarykański System Akredytacji Szkolnictwa Wyższego (SINAES) i jest certyfikowany regionalnie przez Iberoamerykańską Sieć Agencji Akredytacyjnych (RIACES).

Misja Uniwersytetu:

Przygotowywać przywódców o wartościach etycznych, aby przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju i budować dostatnie i sprawiedliwe społeczeństwo.

Wizja Uniwersytetu:

Nasze działania są ukierunkowane na misję, aby złagodzić ubóstwo, promować sprawiedliwość społeczną i budować przyszłość, w której nasze społeczności osiągają zrównoważony i wspólny dobrobyt.

Wartości Uniwersytetu:

Rozwój człowieka, doskonałość akademicka, zachowanie etyczne, zrównoważony rozwój, świadomość społeczna, poszukiwanie wiedzy i ochrona różnorodności biologicznej.