Stymulacja odporności cieląt - GREENLAND Skip to main content

Nowoczesna hodowla i chów mierzą się z dwoma podstawowymi wyzwaniami jakimi są utrzymanie zdrowotności zwierząt w zderzeniu z wysoką wydajnością produkcyjną oraz koszty związane z optymalnym wykorzystaniem składników pokarmowych z pasz. Często wiąże się to z zaburzeniami funkcjonowania naturalnej mikroflory organizmu zwierzęcia i środowiska w którym się znajdują. Dominacja szkodliwych mikroorganizmów odbija się negatywnie w stanie zdrowotnym zwierząt oraz w wydajności produkcyjnej.

stymulacja odporności cieląt - obrazek

Odporność uzyskana przez cielę od matki w okresie płodowym jest często niewystarczająca, czego objawami są zwykle biegunka i /lub wysoka gorączka, które są trudne do opanowania, co doprowadza do upadków lub dalszego upośledzonego wzrostu cielaka.

Technologia EM swym działaniem obejmuje organizm zwierzęcia oraz środowisko w którym ono przebywa. Produkty zawierające Efektywne Mikroorganizmy wzbogacają i stabilizują mikroflorę przewodu pokarmowego odpowiedzialną za prawidłowy przebieg procesów trawienia i budowanie odporności , oraz regulują oddziaływania mikrobiologiczne w miejscu przebywania zwierząt.

EM Probiotyk (mieszanka paszowa uzupełniająca) używany jest w profilaktyce chorób związanych z obniżeniem odporności i nieprawidłową przemianą materii oraz w czasie kuracji antybiotykowych. EM Probiotyk stymuluje odporność organizmu oraz promuje prawidłowy wzrost cieląt. Produkt wykorzystuje naturalne i w pełni bezpieczne oddziaływania mikrobiologiczne.

Korzyści:

 • Wzrost naturalnej odporności
 • Profilaktyka i ograniczanie biegunek
 • Poprawa zdrowotności i kondycji
 • Ograniczenie chorób i upadków
 • Obniżenie poziomu stresu zwierząt
 • Mniejszy udział leków podczas chowu
 • Pełne wykorzystanie składników zawartych w paszy

Dawkowanie cielęta:

 • Profilaktyka – 2 razy dziennie po 20 ml
 • Interwencyjnie (biegunki)– 2 razy dziennie po 40 ml
 • Preparat podajemy od 2 dnia życia razem z mlekiem lub preparatem mlekozastępczym.
 • Po wprowadzeniu do żywienia pokarmu stałego EM Probiotyk może być podawany razem z paszą.

Warto uzupełnić podawanie preparatu EM Probiotyk poprzez wykonanie oprysku w miejscu przebywania cieląt. Oprysk należy wykonać przynajmniej raz w tygodniu w dawce 10ml EM Probiotyk + 40 ml wody na 1m2 powierzchni. Dla najlepszych efektów najlepiej wykonać taki zabieg przed wprowadzeniem zwierzęcia do kojca.